divendres, 30 de juliol de 2010

CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL

El GREMI D'INSTAL·LADORS a Girona organitza dos cursos de Formació Ocupacional, subvencionats adreçats prioritèriament a persones aturades.

INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ: Inici: 6 setemre. Horari: matins

TÈCNIC DE SISTEMESD'ENERGIES RENOVABLES:Inici: 9 de setembe: Horari: matins

Per més informació:

Gremi d'Instal·ladors de Girna (Eva)
Tel. 972 41 26 15
formacio@elgremi.cat

CURSOS ON LINE EMPRENEDORS

El centre Girona Emprèn ofereix cursos online els dies 3, 4 i 5 d'agost per saber el perquè i com s'ha d'elaborar un Pla d'Empresa. Per a les sessions pràctiques es treballarà amb un aplicatiu que permet generar un pla d'empresa. Està dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci.

Més informació: http://www.girona.cat/gironaempren/cat/index.php

Girona Emprèn
Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
Carrer Tarragona, 40
17005 - GIRONA
Telèfon: 972 104 316
gironaempren@ajgirona.cat

diumenge, 25 de juliol de 2010

CURSOS ON LINE

OFERTA DE CURSOS GRATUÏTS EN MODALITAT TELEFORMACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SEGURETAT (Fundació Tripartita):


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (nivell bàsic) 30h
PRL DERIVATS DE CONDICIONS SEGURETAT 185h
GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ 155h
PREVENCIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS I PSICOSOCIAL 125h
EMERGÈNCIES I PRIMERS AUXILIS 65h
PRL PER AGENTS QUÍMICS I BIOLÒGICS 185h
PRL PER AGENTS FÍSICS 125h
LA INSPECCIÓ DE TREBALL I ELS RESP. DE PREVENCIÓ 30h
PREVENCIÓ D'INCENDIS 30h
SEGURETAT EN TREBALLS AMB ELECTRICITAT 30h
ÚS I MANTENIMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 30h


Més informació:
IFITel. 902 154 910 Ext. 1817 o bé per correu electrònic: m.hernandez@ifi.com.es o r.codony@quando.es

INICIACIÓ AL JAPONÈS

A Figueres:

Curs: Inicició a la llengua japonesa
YUKO KATO
C. Nou, 150 3A
Figueres
Tel. 653 112 232
www.yukokato.com