diumenge, 30 de novembre de 2014

estudiar i treballar a Alemanya en el marc de la Formació Professional DUAL.

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOCi Eures s’ha iniciat un procés de selecció adreçat a joves que tinguin interès per anar a estudiar i treballar a Alemanya en el marc de la Formació Professional DUAL. Per aquest motiu, molt properament es portaran a terme unes sessions informatives i de selecció amb la col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Alemany, que tindran lloc a Barcelona.

Tot seguit et facilitem informació sobre aquest programa i les instruccions per derivar el  currículum en el cas que alguestigui  interessat en participar en les sessions informatives i en el procés de selecció que es portarà a terme posteriorment.

Què es la formació Dual a Alemanya?
És el sistema de formació professional que combina la formació pràctica a l’empresa amb la formació als centres educatius.
Les pràctiques a l’empresa no es fan al final, sinó des de l’inici de la formació. Habitualment es fan:
• 3-4 dies de pràctica a l’empresa
• 1-2 dies a l’escola
L’estudiant és treballador/a de l’empresa a tots els efectes i amb tota la responsabilitat.
Durant la Formació Professional DUAL cursada a Alemanya (entre 2 i 3 anys segons la especialitat) tots els participants cobraran un mínim de 818€ mensuals.

Requisits:
-       Tens entre 18 i 27 anys
-       Has finalitzat l’ESO i no tens titulació universitària
-       Tens nacionalitat europea
-       No has iniciat una formació dual a Alemanya amb anterioritat

Si tens interès per alguna de les següents professions:
-       Tècnic/a en mecatrònica
-       Tècnic/a en electrònica
-       Tècnic/a en informàtica
-       Tècnic/a especialista en hostaleria
-       Cuiner/a
-       Especialista de restaurant – Maître
-       Tècnic/a de sanitaris, calefacció i sistemes d’aire condicionat
-       Agent comercial de sistemes informàtics
-       Tècnic/a en electrònic en la especialitat d’informació i telecomunicació
-       Dissenyador multimèdia digital i impressió
-       Netejador d’edificis
-       Venedor/a
-       Agent comercial del sector minorista, majorista o comerç exterior


Si vols assistir a una sessió informativa sobre la formació Dual en Alemanya, i participar en el procés de selecció pots enviar el teu currículum vitae a una de les següents adreces de correu electrònic indicant en el títol del correu electrònic “FP DUAL 2015”. 
En el correu no oblidis indicar quines professions t’interessen més.
Si resideixes a les comarques de Barcelona, Catalunya Central o Girona envia un correu electrònic a:

dissabte, 29 de novembre de 2014

Nueva convocatoria 967 Plazas de Auxiliares de conversación españoles.


Nueva convocatoria 967 Plazas de Auxiliares de conversación españoles.

by MarcaEmpleo
Se convocan plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2015-2016 en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, según la distribución y las cifras que figuran en el Anexo I de la Resolución de esta convocatoria.
Tanto el número de plazas como la relación de países participantes podrán sufrir variaciones en función de la planificación que sus autoridades educativas realicen para el curso escolar 2015-2016.
En la solicitud se deberán escoger un máximo de dos países de preferencia, para lo que se tendrán en cuenta los requisitos académicos y específicos de cada país, relacionados en los anexos I y VI. En caso de escoger dos países, ambos deberán pertenecer al mismo grupo de idioma.
En el caso de que el candidato escoja dos países pertenecientes a un distinto grupo de idioma, sólo se considerará el país que figure como primera opción. En caso de optar por Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos, Italia o Reino Unido, los candidatos podrán expresar su preferencia por las zonas del país relacionadas en el anexo II, eligiendo una zona de cada grupo por orden de preferencia. Asimismo, los candidatos podrán expresar su preferencia por el tipo de población de destino y entre centros de educación secundaria o primaria.
Requisitos
Tener nacionalidad española. Estar en alguna de las situaciones académicas que se indican en la convocatoria. No haber ocupado plaza de auxiliar de conversación con anterioridad. ……
El plazo para cumplimentar y presentar la solicitud será de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos alegados, y
debidamente justificados, presentados dentro de dicho plazo.
Más información
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación para el curso académico 2015-2016. BOE 26 de noviembre de 2014  ( Injuve) mec

divendres, 28 de novembre de 2014

SESSIÓ FORMATIVA: TREBALLAR A L’ESTRANGER....UNA OPCIÓ PROFESSIONAL?

SESSIÓ FORMATIVA: TREBALLAR A L’ESTRANGER....UNA OPCIÓ PROFESSIONAL?

Programa:

Erasmus+ for Traineeships
Sra. Isabel Costa, tècnica de l’Oficina de Relacions Exteriors de la UdG

Experiència Laboral en el món. Pràctiques, Treball i Voluntariat
Sra. Eva Sabater, directora de Travel Work

L’Estació Espai Jove. Treballa a Europa
Sra. Gemma Parra, tècnica de programes d’ocupació juvenil, Ajuntament de Girona
Sra. Naila Freixes, tècnica del servei de treball de L’Estació Espai Jove, Ajuntament de Girona

La meva experiència de Treball/Pràctiques a l’estranger
Estudiants i titulats de la Universitat de Girona


Data: Dimarts 2 de desembre, de 12 a 14 hores
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Dret, de la Universitat de Girona

Inscripció prèvia: Formulari d’inscripció
Activitat gratuïta. Places limitades

Selecció de professorat d'estudis catalans a l'exterior

> Selecció de professorat d'estudis catalans a l'exterior

Dijous 20 de novembre s’obre el termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria de selecció de professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic. En total, es convoquen 4 places per a universitats d’Alemanya, Japó, Xile i Mèxic, totes elles de la xarxa d’estudis catalans a l’exterior de l’Institut Ramon Llull.
Els candidats hauran d’omplir el formulari en línia (preferent) o fer arribar la sol·licitud per correu, i adjuntar la informació requerida a les bases. Les quatre places disponibles són a Alemanya (Universitat de Leipzig), Japó (Universitats d’Estudis Estrangers de Tòquio i Universitat de Hosei), Mèxic (Universitat de Guadalajara) i Xile (Universitat de Xile i Pontifícia Universitat Catòlica de Xile).
Per optar a qualsevol d’aquestes places cal complir, entre d’altres, els següents requisits: estar en possessió del títol de llicenciatura, grau o doctorat en l’àmbit de les arts i les humanitats, preferentment en filologia catalana, o bé aportar el comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent; estar en possessió del Certificat de nivell superior de català o equivalent i acreditar coneixements de l’idioma oficial del país de destinació (requisit d’aplicació en cas que l’idioma oficial del país de destinació sigui l’anglès, el francès, l’alemany o l’italià).


Informació addicional:http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors_bases.cfm

FONT: www.barcelonesjove.net

Listado con más de 100 ofertas de prácticas en las OOII.


Listado con más de 100 ofertas de prácticas en las OOII.

by MarcaEmpleo

Las Organizaciones Internacionales (OOII) convocan regularmente prácticas para graduados/licenciados o para estudiantes que realicen estudios universitarios superiores.​
​El desarrollo de las prácticas (duración, remuneración, etc.), los requisitos para presentarse como candidato y las fechas para solicitarlas varían de una organización a otra. Para los estudiantes, las prácticas constituyen una vía de familiarización y acceso al mundo profesional de las organizaciones internacionales.  (Formación en Idiomas)
A menudo, estas prácticas no están remuneradas pero algunas organizaciones indemnizan a los estudiantes en prácticas o les ofrecen la posibilidad de conseguir una beca. Las prácticas duran de media entre 3 y 6 meses.  Las principales tareas asignadas a los estudiantes en prácticas consisten normalmente en la redacción de informes, notas o estudios.
Perfil de los estudiantes en prácticas
El perfil idóneo del candidato para solicitar prácticas en las OOII:
- Estudiantes de segundo o tercer ciclo universitario.
- Las organizaciones buscan a estudiantes en prácticas que estén especializados en sus áreas de trabajo.
- Dominio del inglés y si es posible, para las instituciones europeas, el dominio de una de las lenguas oficiales comunitarias. Para acceder a las Naciones Unidas, el dominio de una de las otras cinco lenguas oficiales (árabe, chino, español,  francés y ruso).
Candidatos
Para presentarse como candidato a unas prácticas en una OOII, conviene enviar el expediente directamente a la propia organización internacional.
Listado de ofertas de prácticas en las OOII
Con el fin de ayudar a los candidatos en sus búsquedas, la UFI ha realizado unlistado que recoge las diferentes prácticas en OOII. Los datos que aquí se presentan no son vinculantes, se publican a título informativo y a salvo de cualquier reserva. Agradecemos que nos informe sobre cualquier cambio que observe.
(CIJ) Corte Internacional de Justicia
Departamentos y Oficinas
Oficina de las Naciones Unidas de Nueva York
Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra
Oficina de las Naciones Unidas de Nairobi
Oficina de las Naciones Unidas de Viena
(ACNUDH) Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Programas y Fondos
(CCI) Centro de Comercio Internacional
(UNCTAD) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(FNUDC) Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
(UNFPA) Fondo de Población de las Naciones Unidas
(ACNUR) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(UNODC) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
ONU Mujeres
(PMA) Programa Mundial de Alimentos
(PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNV) Voluntarios de Naciones Unidas
 (PNUMA) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(ONU-HABITAT) Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(UNICEF) Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNRWA) Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
Institutos de Investigación y capacitación
(UNSSC) Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
(UNRISD) Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNICRI) Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia
(UNIDIR) Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme
(UNITAR) Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNU) Universidad de Naciones Unidas
Órganos de la Asamblea General
(ONUSIDA) Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
(UNOPS) Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Órganos conexos
(OIEA) Organismo Internacional de Energía Atómica
(OPCW) Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OMC) Organización Mundial del Comercio
(CTBTO) Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad
(UNAKRT) Asistencia de las Naciones Unidas a los procesos contra el Khmer Rouge
 (TPIR) Tribunal Penal Internacional para Ruanda
(TPIY) Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
Comisiones Regionales
(CEPA) Comisión Económica para África
(CEPE) Comisión Económica para Europa
 (CEPAL) Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CESPAO) Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAP) Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Organismos Especializados
(ICC) Centro Internacional de Cálculos Electrónicos
(FAO) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FIDA) Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(OIT) Organización Internacional del Trabajo
(OIT-Turín) Centro Internacional de Formación de la OIT
(OMI) Organización Marítima Internacional
(OMPI) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMS) Organización Mundial de la Salud
(OMT) Organización Mundial del Turismo
(ONUDI) Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(UIT) Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UNESCO) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(BM) Banco Mundial
(FMI) Fondo Monetario Internacional
(CFI) Corporación  Financiera Internacional
Secretarias de los Convenios y Convenciones
(CMNUCC) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNCCD) Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertización
Centros de información
(UNRIC) Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental
(ONU/UN-SPIDER) Plataforma de las NNUU de información obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y la respuesta de emergencia
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Comando Aliado de Transformación de la OTAN
Cuartel Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa de la OTAN
(OTAN) Organización de Tratado del Atlántico Norte
(CE) Consejo de Europa
(CPA) Corte Permanente de Arbitraje
(CPI) Corte Penal Internacional
(OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OSCE) Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(BAfD) Banco Africano de Desarrollo
(BAsD) Banco Asiático de Desarrollo
(BDCE) Banco del Desarrollo del Consejo de Europa
(BERD) Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BID) Banco Interamericano de Desarrollo
(COHADIP) Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
(UNIDROIT) Instituto internacional para la unificación del derecho privado
(OEP) Oficina Europea de Patentes: Ciencias e Ingeniería
(OEP) Oficina Europea de Patentes: Derecho legal
(OEP) Oficina Europea de Patentes: Jueces
(OEP) Oficina Europea de Patentes: Graduados
(OEP) Oficina Europea de Patentes: Estudiantes
(IDLO) Organización Internacional para el Desarrollo del Derecho
(UPI) Unión Inter-Parlamentaria
(AEE) Agencia Espacial Europea
(EMBL) Laboratorio Europeo de Biología Molecular
(OAE) Observatorio Audiovisual Europeo
(CERN) Organización Europea para la Investigación Nuclear
(ICCROM) Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales
(OAE) Observatorio Audiovisual Europeo
(OSPAR) Convención OSPAR para la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste
Convención de RAMSAR sobre los Humedales
(UICN) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(GAVI Alliance) Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización
Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
(OIE) Organización Mundial de Sanidad Animal
(EUROCONTROL) Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
(OIM) Organización Internacional para las Migraciones
(INTERPOL) Organización Internacional de Policía Criminal
Fuente: exteriores