diumenge, 30 de setembre de 2012

CURSO DE GUARDA PARTICULAR DE CAMPO Y ESPECIALIDADES


Curso de Guarda Particular de Campo y especialidades.
Durada: 180 horas.
Inicio: 16/10/2012
Fin: 07/02/2012
Horario: 16h a 20h
Días: Martes (a partir del mes de Noviembre las clases se realizaría los Martes y Jueves)

Forma de pago: 1 modalidad

Modalidad núm. 1:        Precio del curso de 650,00 euros.
Pago en efectivo o ingreso en cuenta de 3 cuotas (matricula, mitad curso, final curso), teniendo en cuenta que CIS Formació no entrega ningún diploma hasta que no esté todo el curso cancelado.  
Con una reserva de plaza mínima de 250 euros.

Requisitos (básicos) para ser vigilante de seguridad:

  • Ser mayor de edad y menor de 55 años
  • Tener la nacionalidad, o bien, pertenecer a la comunidad europea.
  • Carecer de antecedentes penales.
  • Estar en posesión del Graduado Escolar, ESO o equivalente, en el caso de ser extranjero, homologar sus estudios.

Lugar de impartición de las clases: C/Santa Coloma nº115 Girona


Més informació: 


Centro de Estudios Superiores de Seguridad Integral, SL
Carretera de Santa Coloma , núm. 115; Of.  1
17005 - Girona
Teléfono: 972 24 96 75 - Fax: 972 40 60 52          Email: info@cisformacio.com

CURS DE CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES EN SECTORS EMERGENTS


Curs de creació d'empreses innovadores en sectors emergents

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres organitza un curs de creació d'empreses innovadores en sectors emergents.
Aquest curs s'iniciarà el 19 d'octubre i es realitzarà al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer a Figueres.


Va destinat a persones emprenedores que tinguin interès en crear una empresa en un sector emergent, que tinguin un projecte innovador, o que ja tinguin l'empresa i vulguin millorar-ne el funcionament i potenciar-ne el creixement.

Alguns dels sectors considerats emergents són el de medi ambient, el d'energies renovables i estalvi energètic, el de la cultura, el d'atenció a les persones (gent gran, infants i adolescents dependents), el de turisme cultural, el d'agricultura ecològica, el de tecnologies de la informació i la comunicació, el de l'esport i lleure, etc.

Més infomació: aquí i/o al 972 10 48 44 - promocioeconomica@figueres.org

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT LABORAL A GIRONA


Oferta formativa en seguretat i salut laboral del CSSL de Girona del mes d’octubre  de 2012:Plataformes elevadores mòbils de personal                                                          

Codi SE121002G          Data:   2 d’octubre     Horari: de 10 a 13 h


Manteniment, consignació de màquines i prevenció de riscos                             

Codi SE121004G          Data:  4 d’octubre     Horari: de 10 a 13 h


Gestió preventiva del lloc de treball ocupat per persones amb capacitats diferents         

Codi SE121009G          Data: 9 d’octubre          Horari: de 10 a 13 h


Salut reproductiva i altres aspectes relacionats amb la perspectiva de                 
gènere en l’àmbit  de la seguretat i salut laboral

Codi SE121016G          Data:  a determinar        Horari de 10 a 13 h                         


El nou manual PSQ-Cat 21 per a empreses de menys de 25 treballadors               


Codi SE121018G          Data: 18 d’octubre        Horari: de 10 a 12,15 h

Seguretat i salut en el IV conveni de la construcció                                                

Codi SE121023              Data: 23 d’octubre        Horari: de 10 a 13 h


INSCRIPCIONS
Si esteu interessats en apuntar-vos a una o varies accions formatives, envieu la vostra petició al correu:   Inscripcionscsslgirona.emo@gencat.cat i també podeu fer-ho per telèfon al 972.208216 .

Cal aportar les dades següents:

De l’alumne: Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, nº telèfon.

De l’empresa: Nom, activitat econòmica, localitat, telèfonMés informació:

Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona
C. de l’Església de Sant Miquel, 11
17003 Girona
Tel. 972 20 82 16

WEB D'UTILITAT

Per accedir a moltes pàgines web de l'administració pública: http://masdestacados.060.es/

dimarts, 18 de setembre de 2012

OFERTES I PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS PER A TREBALLAR A EUROPA

Trobareu tota la informació a:  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/procesos_seleccion.html#sele_alemania3

POST EN EL BLOG: OBJECTIU OCUPACIÓ

Moltes vegades quan ens fan preguntes referents a què volem, què necessitem o fins i tot si hem fet alguna actuació concreta, ens manquen eines o recursos que ens ajudin a donar una resposta clara i ferma. És per això que l'objectiu d'avui i dels propers posts és donar recursos corresponents als 5 blocs de preguntes (objectiu, entorn, autoconeixement, recerca i marca personal) que plantejava al darrer apunt del blog "Objectiu: preguntar per iniciar un canvi professional".
Els recursos, eines i estratègies que m'agradaria compartir ens podran ajudar a treballar diversos aspectes que incideixen directa i indirectament en la nostra recerca activa de feina i per tant en les nostres possibilitats d'avançar en el nostre objectiu professional.El primer apartat de la infografia que presentava al darrer post va destinat a aquelles preguntes relacionades amb el nostre objectiu professional:

Apartat 1 de la Infografia "50 preguntes per fer-te si et planteges un canvi professional"

Versió Català - Versió Castellà


Us vaig recomanar aquest blog:
http://objectiuocupacio.blogspot.com.es/Com ja hem comentat en altres ocasions, és imprescindible que en tot procés de recerca de feina, es tingui un (o més d'un) objectiu professional clar. Esdevé un element clau que no busquem feina "del que sigui" o "de qualsevol cosa", fer-ho només provocarà que toquem masses tecles alhora, disminuint així l'atenció que posem en la recerca i aconseguint que les oportunitats d'èxit siguin molt menors.

El més indicat és tenir clar "de què busco feina" i "per quins motius busco feina de..." podent contemplar un sol objectiu professional o més d'un, sense arribar a un nombre massa elevat (entre 2 i 3 alternatives podria ser una bona xifra).Quan tenim un objectiu clar; la preparació, l'elaboració del currículum, i la recerca de feina seran passos més senzills. Les actuacions estaran més focalitzades a les eines i recursos adients i per tant, estarem incrementant les nostres possibilitats de trobar una feina.Si ja tens el teu objectiu professional clar, els recursos i estratègies que apareixen al post et poden servir a tall d'informació, no obstant, potser pots compartir-ne alguns que a tu t'han sigut d'utilitat. Espero que en els propers posts on es tractaran altres aspectes importants de la recerca de feina, trobis eines que et siguin d'utilitat per avançar en la teva carrera professional.Si encara no tens clar el teu objectiu professional et recomano treballar alguns aspectes que s'amaguen darrere les 9 primeres preguntes:Què vull fer? Què puc fer? Tenir en compte les nostres motivacions i preferències, és important a l'hora d'escollir una feina que ens motivi, ens ompli i respongui, en la mesura del possible, a les nostres necessitats i interessos. Un bon exercici si no tens clara la resposta a aquesta pregunta és fer un llistat amb els principals aspectes que t'agradaria que t'aportés la propera feina (desenvolupament professional, noves relacions, reconeixement, estabilitat laboral, etc.) tenint en compte totes les teves habilitats i capacitats. Fer-ho et pot servir per enfocar el tipus de feina que estàs buscant, o si més no, observar les ofertes al les que et presentes i analitzar si responen o no al que vols.Què estic disposat a fer? Tot i que actualment, és un aspecte que no contemplem gaire, donat la situació en que ens trobem, és bo que tinguem una primera idea de què és el que més ens interessa a nivell de condicions laborals i de forma realista (horari, desplaçaments, tipus de treball, condicions, etc.). Realitzar aquest exercici ens farà tenir una idea clara de què és el que busquem, i poder comparar així amb la realitat que ens presenta el mercat de treball, sabent si les nostres expectatives són reals i ajustades o no.

Tot i fer aquest exercici, en ocasions caldrà renunciar a algunes de les idees que teniem en un principi, no obstant, és important que sapiguem des d'un inici amb quines estem disposats a ser més flexibles i amb quines serem més estrictes. Actuar d'aquesta forma, ens pot facilitar el procés de recerca de feina, així com els diversos processos de selecció als que puguem participar al llarg del temps.Què m'agrada fer? Coneixent i tenint en compte els teus interessos pots definir el teu objectiu professional cap a una ocupació que tingui relació amb el que més t'agrada fer.

Tu ets qui millor et coneixes i saps amb què gaudeixes més, amb què inverteixes el temps lliure; no obstant, a vegades és complicat trobar una vinculació amb la feina. Una bona eina són els tests d'interessos; recursos que mitjançant un seguit de preguntes et poden ajudar a trobar una relació entre els teus interessos i possibles ocupacions (o famílies d'ocupacions). Seguidament tens alguns citats:

- Test d'interessos professionals de Barcelona Activa

- Test CLOE del SOC

- Test GR (Gran Recorregut) d'Educaweb

Has de tenir en compte que aquests tests i els seus resultats són orientatius. Serveixen per encaminar el pensament i començar un treball de recerca del teu objectiu. Una bona opció és poder fer algun test i alhora fer una introspecció pensant en què és el que t'agrada més fer. Per fer aquest segon exercici de forma paral·lela als testos, el Dossier per treballar els interessos i l'objectiu professional de l'Ajuntament de Tarragona et pot ser d'utilitat.Vull/puc seguir treballant del que he fet fins ara? Aquestes preguntes van molt relacionades amb l'estat del mercat, però també amb la satisfacció que t'ha aportat la teva darrera feina. En nombroses ocasions, busquem una feina igual o molt relacionada amb la que hem fet fins el moment. Aquesta forma d'actuar no és negativa sempre i quant ens preguntem què ens ha aportat aquesta feina fins ara i què volem que ens aporti de nou. És important també, no percebre els canvis com a quelcom negatiu, sinó com a una oportunitat per aprendre i descobrir nous camps!Quines són les meves fites? En alguns casos, sabem quin és el nostre objectiu, però sabem que per arribar-hi hem de fer una sèrie de passes intermitjes que ens poden portar un cert temps (com per exemple realitzar algun curs de formació, acumular experiència, estalviar, etc.). En el camí cap al nostre objectiu final, haurem d'assolir petites fites (buscar una feina que ens doni alguns diners per poder viure fins que no aconseguim la feina que volem, superar cursos o exàmens pendents, fer nous contactes, etc.) i és important que les tinguem clares.

Saber quines són aquestes fites, tenir clar com les assolirem i conèixer la seva dimensió temporal; ens ajudarà a tenir clar en tot moment què estem fent, què hem de fer i perquè ho fem, aconseguint així no perdre de vista l'objectiu final i evitant caure en situacions de desànim o abandonament.Hi ha altres ocupacions on podria ser competent? És tan important enfocar la recerca de feina cap a un objectiu clar, com tenir alguna alternativa viable. Aquesta alternativa ens pot ajudar a tenir un "Pla B" en situacions de dificultat (ja sigui perquè el mercat de treball no afavoreix l'ocupació, o bé perquè apareixen oportunitats que no havíem contemplat). Una bona forma de cercar aquesta alternativa és conèixer en profunditat l'ocupació, veure quines variants poden existir i quines d'aquestes ens poden interessar.

Per exemple, podem trobar una alternativa a l'ocupació que tenim com a objectiu, fixant-nos si es desenvolupa la mateixa ocupació en un sector d'activitat diferent. O bé, l'ocupació que ens interessa fusionada amb tasques i funcions pròpies d'un altre camp d'acció.

Un recurs interessant que ens ajuda a conèixer ocupacions de nova creació, a partir d'altres ocupacions que ja existeixen és aquest que ens aporta Barcelona Activa:

- De les ocupacions que coneixes a les que no coneixesEn darrera instància, m'agradaria recomanar-vos un article que publicaven els companys de Barcelona Activa al blog "Barcelona Treball" titulat: "Somniar per descobrir objectius professionals" que considero interessant ja que ens dóna una altra visió del tema tractat, i ens recorda que hi ha altres formes (totalment complementàries a les aquí exposades), no tan conscients, de descobrir o de començar a identificar els nostres objectius professionals. Espero que us sigui d'utilitat!Arribat aquest punt, i havent repassat cadascun dels elements que configuraven l'apartat "Objectiu Professional", m'agradaria conèixer i poder compartir les teves experiències. T'ha estat senzill respondre les qüestions? Quins recursos o estratègies has emprat per arribar a les respostes? Coneixes altres eines que puguin servir per determinar l'objectiu professional?Trobaràs una recopilació dels recursos esmentats a aquest i altres posts al Banc de Recursos del blog.

dilluns, 17 de setembre de 2012

JORNADA EMPRESA+CULTURA:INNOVACIÓ EN LA SITUACIÓ ECONÒMICA

Jornada innovadora sobre Empresa+Cultura. Com obtenir el màxim benefici unint el món de l'empresa i el de la cultura.(Ingràvid-Fòrum imagina) 25-09-2012


Posted: 16 Sep 2012 11:39 PM PDT

Benvolguts, benvolgudes,Jornada EMPRESA+CULTURA: INNOVACIÓ EN LA NOVA SITUACIÓ ECONÒMICA organitzada per l'Ingràvid Creative Office, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i amb la col·laboració del Fòrum Imagina.


L'objectiu de la jornada és donar a conèixer experiències empresarials innovadores dutes a terme al País Basc per empreses com Fagor, Anesvand o Orbea, entre d'altres, les quals combinen les arts, la ciència i el pensament amb el món empresarial. En definitiva es tracta de conjuntar el món de la cultura i el de l'empresa per tal d'obtenir el màxim benefici.
L'acte es realitzarà el proper 25 de setembre de 12 a 14,00h al Cercle Esport i comptarà amb la presència dels següents ponents:
Roberto Gómez de la Iglésia  director de C2+I i de Conexiones Improbables http://conexionesimprobables.es


Albert Fayos i Javier Bustos empresaris i responsables de GTD, http://gtd.es/


Tere Badia, actual directora d'Hangar, Bcn, http://hangar.org
Trobareu més informació al següent enllaç: htttp://www.figueres.cat/cat/content/1388/jornada-empresa-cultura-innovacio-en-la-nova-situacio-economica.html


Si voleu assistir a la jornada podeu confirmar assistència a aquest mateix correu. info@forumimagina.com
diumenge, 16 de setembre de 2012

FIRA "OCÚPATE" A BARCELONA

El proper 20 de setembre es farà al Palau de Congressos de Barcelona la primera Fira Ocúpate, de desenvolupament professional i de recerca de feina.
Es faran tallers, conferències, taules rodones... on experts en recursos humans i empreses oferiran assessorament als assistents per tal que desenvolupin les habilitats i les competències necessàries per trobar feina.Per assistir a la fira us hi heu d'inscriure prèviament, i és de franc. Consulteu la seva web:Més informació: http://www.ocupate.org/

CURS: DINAMITZADOR DE TURISME ACCESSIBLE

DINAMITZADOR EN TURISME ACCESSIBLE


L’associació MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) de Girona impulsa un curs de formació ocupacional de Dinamitzador en Turisme accessible per tal que les persones assistents al curs adquireixin competències i competències per planificar, organitzar i desenvolupar activitats, rutes, excursions, etc.. amb persones amb o sense discapacitat amb l’objectiu de crear un ambient favorable en un grup així com oferir un servei de qualitat des del sector econòmic del turisme.

Aquest curs va adreçat a persones joves menors de 30 anys amb o sense discapacitat que tinguin interès en la integració social de les persones amb discapacitat física i de manera especial dinamitzar el seu temps d’oci i de turisme.


Places i perfil de les persones participants.El curs constarà de 15 places i els requisits per a poder el curs són :

. persones amb o sense discapacitat
. menors de 30 anys
. amb titulació d’ESO
. disposar de la titulació de monitor de lleure
. es valorarà la titulació de dinamitzador
. català i castellà imprescindible en comprensió oral i escritaInformació sobre el cursLes persones interessades en aquest curs de formació s’han de posar en contacte directament amb l’entitat MIFAS, telèfon 972.41.40.41 i correu electrònic mifas@mifas.com.

Calendari

A partir del 15 de setembre es faran les entrevistes de selecció de candidats a totes les persones interessades en fer el curs de formació.


Del 16 d’octubre al 30 de novembre de 2012, impartició de 150h de crèdits formatius teòrics.

De l’1 al 15 de desembre de 2012, es faran 50h de crèdits de pràctiques en equipaments turístic (Hotels, Hostals, etc..).EMPAQUETADORS PER A ALEMANYA

L’empresa Amazon Alemanya necessita empaquetadors/es per a la campanya de Nadal 2012.


Localitat del lloc de treball: Bad Hersfeld (Alemanya). A uns 150km de l’aeroport de Frankfurt.

Salari: 9,65 € bruts per hora treballada + plus de nocturnitat.

Contracte: Temporal amb opcions a contracte indefinit.

Data d’ inici: 22 d’octubre de 2012.

Data de finalització: 31 de desembre de 2012.Jornada i horari: 37,5 hores setmanals. Treball a torns: 06:30-15:00, 15:00-23:30

Allotjament i transport:Requisits de les persones candidates:• Bon nivell de llengua alemanya (B1) o llengua anglesa (B2)

• Educació secundària finalitzada

• Persones en bona forma física, preparades per desenvolupar la seva feina dempeus o caminant i per carregar pesos de fins a 15 kg.

• Capacitat de concentració.

• Es valorarà experiència prèvia com a empaquetador/a.

• Coneixements bàsics d’informàtica (Microsoft Office)

• Operacions aritmètiques bàsiques.

• Nacionalitat de la Unió Europea.L’empresa entrevistarà en ANGLÈS O ALEMANY.

Data final de recollida de candidatures: 14 de setembre de 2012.

Lloc i data de la selecció: Barcelona, 25 i 26 de setembre de 2012. L’adreça on tindran lloc les entrevistes de selecció serà comunicada directament a les persones preseleccionades.COM PARTICIPAR A LA SELECCIÓ

Les persones interessades hauran de registrar-se mitjançant l’aplicatiu següent: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
IMPORTANT

Al llarg del registre cal vincular-se a l’oferta Amazon seleccionant els camps següents:FAMILIA PROFESIONAL = COMERCIO

CONVOCATORIA= AMAZON

PUESTO= VARIOS ALMACEN

ENTREPRENEURS WEEKEND A SOLSONA

Presentació de l’esdeveniment
“Entrepreneurs Weekend” a Solsona


Dia: 19 de setembre de 2012
Hora: 15:30

Lloc : CEI Solsonès. Edifici Seminari
(Pujada del Seminari s/n)Activitat gratuïta


La iniciativa Entrepreneurs Weekend és un esdeveniment d’emprenedoria que tindrà lloc a Lleida els propers dies 5, 6 i 7 d’octubre. Està organitzat per emprenedors que tenen el repte d’aconseguir reunir una cinquantena d’emprenedors al voltant d’unes 7 idees o “reptes” de creació d’empresa. I tot fent-ho aportant-hi mentorització especialitzada i píndoles de formació. Els emprenedors participants s’agruparan en equips de 7 o 8 persones, i desenvoluparan les idees de creació d’empresa que hauran estat seleccionades. Durant el cap de setmana les treballaran des del punt de vista de mercat, model de negoci, pricing, prototip o estratègia de comunicació i comercialització, per acabar presentant-les davant un jurat d’empresaris i inversors el diumenge a la tarda.Per a més informació:

CEI Solsonès
Pujada del Seminari s/n
Tel. 973481752
Em@il: telecentre@ctfc.es
divendres, 14 de setembre de 2012

27 Setembre Jornada Financera


us envio informació del proper acte d’Ajeg Alt Empordà (AJEG):
 
 

Dia: 27 de setembre 2012.
Hora: 16:30           

Ponent: BÁRYMONT  &  ASOCIADOS, S.A. 

Durada aproximada del acte: 1h30/1h45 

Lloc: Figueres (però a concretar l’adreça ) 

Preu del acte:  Gratuït. 

 

Cal confirmar places.  ajeg.figueres@gmail.com

 
Maite Juanola

Ajeg Alt Empordà

dissabte, 8 de setembre de 2012

CURSOS DE CATALÀ

RECORDEU QUE S'BRE LA INSCRIPCIÓ DELS CURSOS DE CATALÀ DEL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:

http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador_cursos.html

MERCAT DE TREBALL EN UN CONTEXT TRANSFRONTERER

Mercat de treball en un context transfronterer


Girona

Data: 14/9/2012

Mercat de treball en un context transfrontererDia: 14 de setembre de 2012

Hora: de 9.30 a 14 h.

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques. Campus Montilivi. Universitat de Girona.Un dels principals problemes de l’Europa actual i, per extensió, de l’Espai Català Transfronterer és l’atur. També, la principal preocupació dels ciutadans i governs europeus.En aquesta formació, una ponència marc sobre Claus per a la construcció d’un mercat laboral europeu dinàmic ens servirà de base per conèixer accions pilot existents vers la mobilitat, la creació d’ocupació ( de l’economia verda a les TIC) i la plena ocupació ( l’economia social) en un context transfronterer. Aquestes iniciatives, que dilueixen fronteres són, avui, algunes de les possibles solucions per recuperar el creixement i construir plegats en l’Espai Català Transfronterer


Més informació: http://www.euroinstitut-cat.eu

dijous, 6 de setembre de 2012

PROGRAMACIÓ DE CURSOS CENTRES CÍVIC DE FIGUERES

Link amb la programació de cursos i activitats del proper trimestre octubre-desembre 2012, en els centres cívics Creu de la Mà i Joaquim Xirau (Marca de l' Ham).


http://centrescivics.entitatsfigueres.cat


Link per a accedir al seu Facebook. Connecta't!!!

https://www.facebook.com/figuerescentrescivicsmunicipals

dimecres, 5 de setembre de 2012

OFERTA FORMATIVA CARITAS FIGUERES

A partir del 18 de setembre comencen els cursos d’informàtica bàsica. Es faran els dimarts i dijous, de 9:30 a 11:00 h., els cursos tenen una durada de 4 setmanes.
També continuaran amb els tallers de currículum, que continuaran els dimarts i dijous, però a partir de les 11h.


Més informació:

Plaça Sant Vicenç de Paül, 2

17600 Figueres Tel.972 504152


dimarts, 4 de setembre de 2012

OFERTA FORMATIVA DE LA UNIÓ D'EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ A FIGUERES


OFERTA FORMATIVA:


Muntador de bastides

Carretó elevador

Plataformes

Minicarregadora

Autocad

Cpmtabilitat

Nómines

Prevenció de Riscos Laborals

Plànols

...


Més informació:

UEC
C/ Vilafant,63- 65 Baixos - 17600 Figueres – Tel: 972 505031

figueres@uecgirona.com www.uecgirona.cat  CURS DE CREACIÓ D'EMPRESES (52 hores)


El curs de Creació d'empreses s'iniciarà el divendres 14 de setembre i consta de tres mòduls que es poden realitzar de forma conjunta o de forma independent.  DATA HORES MÒDUL
MÒDUL I
14-sep 4 (I) Pla d' empresa, finançament, ajuts
21-sep 4 (I) Competències Emprenedores
28-sep 4 (I) Màrqueting
05-oct 4 (I) Fiscalitat, formes jurídiques
19-oct 4 (I) Eines 2.0
26-oct 4 (I) Pla Econòmic Financer
TOTAL 24
MÒDUL II
09-nov 4 (II) Fiscalitat/Comptabilitat
16-nov 4 (II) Fiscalitat/Comptabilitat
23-nov 4 (II) Fiscalitat/Comptabilitat
30-nov 4 (II) Fiscalitat/Comptabilitat
TOTAL 16
MÒDUL III
14-dic 4 (III) Màrqueting
21-dic 4 (III) Màrqueting
28-dic 4 (III) Màrqueting
TOTAL 12
Horari: divendres de 16 a 20h
LLoc: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer (Ronda Sud, 3) 

L'Ajuntament de Figueres subvenciona aquesta formació que és gratuïta prèvia inscripció. Les places són limitades.