dijous, 24 de desembre de 2015

Nuevos procesos de selección para trabajar en Disneyland Paris. (Madrid)

Nuevos procesos de selección para trabajar en Disneyland Paris. (Madrid)

by MarcaEmpleo
Disneyland París, destino turístico número 1 de Europa está realizando un nuevo proceso de selección para una variedad de puestos de trabajos. Durante el Tour Europeo Fundición de este año, estarán reclutando en Madrid el 12 de 14a 13 de enero 2016, ofreciendo los siguientes puestos de trabajo: - Azafatas - Camareros / Camareras ...

dimecres, 23 de desembre de 2015

Crewlink busca nuevos tripulantes de cabina en España.

Crewlink busca nuevos tripulantes de cabina en España.

by MarcaEmpleo
Crewlink está actualmente reclutando tripulación de cabina pasajeros en diferentes localidades europeas. La selección en España se realizará en las ciudades de Barcelona, Sevilla, Valencia,  Santiago de Compostela, Málaga durante el mes de enero y febrero de 2016 Ryanair busca Auxiliares de Vuelo en varias localidades. Ver calendario.

dimarts, 22 de desembre de 2015

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A ALEMANYA PROPERA SESSIÓ INFORMATIVA

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A ALEMANYA
PROPERA SESSIÓ INFORMATIVA

Tens els següents requisits?
* Entre 18 i 27 anys d’edat
* Has finalitzat ESO o equivalent
* Nacionalitat europea
* No has iniciat una formació dual a Alemanya amb anterioritat
* Es valorarà que parlis una llengua estrangera
* Es valorarà interès a viure i treballar a Alemanya

Estàs interessat en una Formació Professional Dual a Alemanya sub-vencionada 100% pel govern alemany?
Durant la Formació Professional Dual a Alemanya (entre 2 i 3 anys segons la especialitat) tots els participants cobraran un mínim de 818€ mensuals.


T’interessa alguna d’aquestes professions?

* Cuiner/a, Xef
* Recepcionista, Especialista del negoci hoteler
* Conductor/a professional, Conductor/a professional de llargues distàn-cies
* Especialista en logística de magatzem, Operador/a de magatzem
* Forner/a
* Agent comercial del sector minorista
* Tècnic/a especialista en hostaleria
* Venedor/a especialitzat/a en el sector alimentari artesanal, forner/a (no-va ocupació)
* Cambrer/a especialista en serveis de restauració
* Infermer/a de geriatria / Cuidador/a de la gent gran
* Mecànic/a del sector de la construcció
* Mecànic/a especialitzat/a en mecanitzat amb arrancada de viruta (nova ocupació)

* Venedor/a especialitzat/a en el sector alimentari artesanal, carnisser/a (nova ocupació)
* Tècnic/a especialista en producció de confiteria i dolços (nova ocupació)
* Tècnic/a de motllures, especialitat foneria (nova ocupació)
* Dissenyador/a multimèdia digital i impressió (nova ocupació)
* Mecànic/a de maquinària agrícola i de construcció
* Tècnic en electrònica per sistemes industrials
* Tècnic en electrònica especialitat tècnica energètica i d’edificis
* Pintor (nova ocupació)
* Administratiu/va
* Pastisser/a

Si t’interessa alguna de les professions anteriors
i vols assistir a una sessió informativa pots inscriure’t al web del SOC http://bit.ly/1NJBmhg

Envia el formulari que trobaràs al web del SOC a eures.seleccio.soc@gencat.cat


Més informació al web del ZAV (Servei Públic d’Ocupació Alemany) https://www.thejobofmylife.de/en/


Data límit d’inscripció: 13 de gener de 2016

dissabte, 19 de desembre de 2015

Proceso de selección para 50 animadores turísticos.

Proceso de selección para 50 animadores turísticos.

by MarcaEmpleo
[Cosmo Animación, una de las empresas de animación más conocida de las Islas Baleares, y está buscando a personas entusiastas y extrovertidas para formar parte de sus equipos. Descripción del puesto: Organizar actividades de animación y deportivas para todas las edades, participar en un show nocturno y actuar como relaciones públicas...

divendres, 18 de desembre de 2015

Programa Esyjet: European Graduate Programme. Prácticas

Programa Esyjet: European Graduate Programme. Prácticas

by MarcaEmpleo

Proceso De Selección De Graduados Solo tienes que enviar una solicitud por Internet con un currículo actualizado y una carta de presentación para solicitar tu participación en el programa europeo de graduados de easyJet. Easyjet busca personas universitarias recién tituladas o a punto de graduarse para realizar un programa de trabajo tutorizado

dijous, 17 de desembre de 2015

Ofertas directa de empleo y prácticas para trabajar en el Reino Unido.

Ofertas directa de empleo y prácticas para trabajar en el Reino Unido.

by MarcaEmpleo
 La Consejería de Empleo y Seguridad Social en el Reino Unido es una Unidad administrativa, integrada en la Embajada de España, con dependencia funcional del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su titular está también acreditado en Irlanda.Antes de desplazarte a Reino Como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea

dimecres, 16 de desembre de 2015

plaça vacant de product-manager del Club Enogastronomia,

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA

Edicte referent a l’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regular el procés de selecció extern de personal per cobrir una plaça vacant de product-manager del Club Enogastronomia, en caràcter temporal RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Núm. 149/2015 Vist la sol·licitud d’excedència voluntària per interès particular, presentada per l’empleada d’aquest Patronat, Sra. Íngrid Casado Prat, amb data 10 de novembre de 2015, per un període de dos anys i amb efectes a partir del 31 de desembre de 2015, i resolta favorablement per resolució de Presidència 145/2015 de data 16 de novembre de 2015.

...

Mé sinformaciói: BOP  Núm. 238 – 11 de desembre de 2015

Cursos intensius de Nadal 2015 de premonitor, monitor, i director en el lleure de l’Escola Empordà

Més informació: http://www.escolaemporda.cat/

dimarts, 15 de desembre de 2015

Conoce las ocupaciones más contratadas

Conoce las ocupaciones más contratadas

by MarcaEmpleo


El Observatorio de las Ocupaciones es una unidad técnica que analiza la situación y las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que se producen en el mismo, anticipándose a los retos y requerimientos que el mercado de trabajo...

diumenge, 13 de desembre de 2015

L’ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA DE PERSONES NOUVINGUDES

L’ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA DE PERSONES NOUVINGUDES

A QUI VA DIRIGIT? A persones que treballen o col·laboren en entitats i institucions dedicades a l’acollida i a l’aprenentatge de segones llengües amb persones immigrades, i a estudiants que tenen inquietuds en aquest sector.

OBJECTIUS - Oferir una formació més especialitzada en el camp de l’alfabetització i l’aprenentatge d’una segona llengua amb persones joves i adultes immigrades. - Donar eines i recursos a aquests professionals, ja siguin voluntaris, remunerats o estudiants. - Conèixer metodologies més adients per fer de l’aprenentatge de la llengua una eina pel coneixement de la nostra realitat, tenint en compte les profundes diferències de les persones que atenem des dels nostres serveis o institucions. - Intercanviar experiències sobre les diferents realitats d’aula amb les que ens trobem. - Reflexionar sobre el procés d’ensenyament / aprenentatge de les persones adultes.

CONTINGUTS - ESTEREOTIPS I PREJUDICIS SOBRE LES PERSONES NOUVINGUDES - LLENGÜES I INTERCULTURALITAT - METODOLOGIES D’ALFABETITZACIÓ - EL ROL DEL PROFESSORAT, EL ROL DELS MUNICIPIS, EL ROL DELS CENTRES CÍVICS - IMMIGRACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

DURADA:del 8 de gener de 2016 al 18 de març de 2016 El dia 8 de gener el curs comença a les 17h (consulteu el bloc)

HORARI: els divendres de 17.30-20.30h LLOC: Sala d’actes de l’Hotel d’Entitats, al carrer de la Rutlla 20 de Girona El curs té el reconeixement de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ORGANITZA Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre tres entitats gironines que es dediquen a l’elaboració de materials, a la formació de professionals i a l’atenció de persones estrangeres: Càritas Diocesana de Girona, ACEFIR (Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca) i Fundació SER.GI.

MÉS INFORMACIÓ: http://acollidasociolinguisticacas.blogspot.com.es/

ESPECIALITATS CURSOS DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

TROBAREU TOTES AQUESTES ESPECIALITATS!!! (la columna de la dreta és el nivel del Certificat de professionalitat).

Cal prestar molta atenció als requisits d’accés dels cursos:
Nivell 1. No hi ha requisits d’entrada
Nivell 2.  Els principals requisits són tenir:
-Títol d’educació secundària obligatòria o haver superat la prova d’accés als CFGM.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGM.
-Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
-Certificat de professionalitat de nivell 2. O un de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir.
Nivell 3. Els principals requisits són tenir:
-Títol de batxiller o haver superat la prova d’accés als CFGS.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGS.
-Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 i/o 45 anys.

-Tenir un Certificat de Professionalitat del nivell 3. O un de nivell 2, de la mateixa família i àrea professional. 

Podeu fer la preinscripció on-line!
ADGA12DCPAuxiliar d'empleat/ada d'oficina2
ADGA13DCPAdministratiu/va amb informàtica empleat/da d'oficina2
ADGD0108Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria3
ADGD0110Assistència en la gestió dels procediments tributaris3
ADGD0208Gestió integrada de recursos humans3
ADGD0210Creació i gestió de microempreses3
ADGD0308Activitats de gestió administrativa2
ADGF01Anglès financer3
ADGG0108Assistència a la direcció3
ADGG0208Activitats administratives en la relació amb el client2
ADGG0308Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines3
ADGG0408Operacions auxiliars de serveis administratius i generals1
ADGG0508Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents1
ADGI11DCPTelefonista recepcionista de oficina2
ADGN0108Finançament d'empreses3
ADGX01Anglès: gestió comercial3
ADGX02Francès: gestió comercial3
ADGX03Alemany: gestió comercial3
ADGZ82Gestió bàsica de societats laborals2
ADGZ86Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO)3
AFDA0110Condicionament físic en grup amb suport musical2
AGAJ0108Activitats auxiliars en floristeria1
AGAJ0110Activitats de floristeria2
AGAO0108En vivers, jardins i centres de jardinaria1
AGAO31DCPAuxiliar de jardineria i centres de jardineria2
AGAO53DCPOperari/ària de vivers i jardins2
AGAR0209Activitats auxiliars en aprofitaments forestals1
AGAR0309Activitats auxiliars en conservació i millora de forests1
ARGD02Disseny modificació de plànols 2D 3D3
ARGD03Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces3
ARGD04Disseny de plànols i esquemes d'automatismes elèctrics3
ARGG0110Disseny de productes gràfics3
ARGI0109Impressió òfset2
ARGI0209Impressió digital2
ARGN0110Desenvolupament de productes editorials multimèdia3
COMA13DCPMosso/a de magatzem i reposador/a2
COML0109Trànsit de mercaderies per carretera3
COML0110Activitats auxiliars de magatzem1
COML0209Organització del transport i la distribució3
COML0210Gestió i control de l'aprovisionament3
COML0309Organització i gestió de magatzems3
COMM0110Màrqueting i compravenda internacional3
COMM0112Gestió de màrketing i comunicació3
COMT0112Activitats de gestió del petit comerç2
COMT0210Gestió administrativa i financera del comerç internacional3
COMT0211Activitats auxiliars de comerç1
COMT0411Gestió comercial de vendes3
COMV0108Activitats de venda2
ELEE0108Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques1
ELEE0109Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió2
ELEE0310Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis3
ELEM0311Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial2
ELEQ0111Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics1
ELER07DCPAuxiliar de muntatge i manteniment elèctric2
ELER11Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables2
ELES0108Muntatge i manteniment d´infraestructures de telecomunicacions en edificis2
ELES0208Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis1
ELES0209Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades2
ENAC0108Eficiència energètica d'edificis3
ENAE0108Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltàiques2
ENAE0208Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques2
ENAT0108Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua2
FMEC0110Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG2
FMEC0210Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG2
FMEE0108Operacions auxiliars de fabricació mecànica1
FMEH0109Mecanització per arrencament de ferritja2
FMEM0109Gestió de la producció en fabricació mecànica3
FMEM42DCPOperador de màquines eines i manipulats de subconjunts2
IFCD0110Confecció i publicació de pàgines web2
IFCD0112Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals3
IFCD0210Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web3
IFCT0108Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics1
IFCT0109Seguretat dels sistemes d'informació3
IFCT0110Operació de xarxes departamentals2
IFCT0209Sistemes microinformàtics2
IFCT0210Operació de sistemes informàtics2
IFCT0309Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics2
IFCT0310Administració de bases de dades3
IFCT0410Administració i disseny de xarxes departamentals3
IFCT0509Administració de serveis d'internet3
IFCT0609Programació de sistemes informàtics3
IFCT0610Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients3
IFCX61DCPMissatger/a conserge extern2
IMAI0108Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica1
IMAR0108Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques2
IMAR0208Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció2
IMAR0408Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques2
IMPE0108Serveis auxiliars d'estètica1
IMPP0108Cures estètiques de mans i peus2
IMPP0208Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge2
IMPQ0108Serveis auxiliars de perruqueria1
IMPQ0208Perruqueria2
IMSV0209Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius3
INAF0108Fleca i brioixeria2
INAF0109Pastisseria i confiteria2
INAH0109Elaboració de vins i licors2
INAI0208Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals2
INAJ0109Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aqüicultura2
INAN5006Tècnic/a de control de qualitat alimentària3
QUIA0108Assaigs físics i fisicoquímics3
QUIA0208Assaigs microbiològics i biotecnològics3
QUIE0108Operacions bàsiques en planta química2
QUIE0308Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics1
QUIL0108Anàlisi química3
QUIM0109Elaboració de productes farmacèutics i afins2
QUIM0309Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins2
SEAD0112Vigilància, seguretat privada i protecció de persones2
SEAG0108Gestió de residus urbans i industrials2
SEAG0109Interpretació i educació ambiental3
SEAG0110Serveis per al control de plagues2
SEAG0209Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials1
SEAG0211Gestió ambiental3
SEAU04DCPOperari/ària de neteja viària2
SSCE01Anglès (A1)1
SSCE0110Docència de la formació professional per a l´ocupació3
SSCE02Anglès (A2)1
SSCE03Anglès (B1)1
SSCE04Anglès (B2)2
SSCG0109Inserció laboral de persones amb discapacitat3
SSCG0111Gestió de trucades de teleassistència2
SSCG0209Mediació comunitària3
SSCI0109Treball Domèstic1
SSCM0108Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals1
SSCS0108Atenció sociosanitària a persones al domicili2
SSCS0208Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials2
TCPF0109Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell1
TMVC01Anglès: bàsic de transport2
TMVC21Conductor/a de vehicles classe B2
TMVC31Conductor/a de vehicles classes C1-C2
TMVC32Conductor/a de camions amb remolc classe E2
TMVC41Conductor/a de vehicles classe D2
TMVC43Transport de viatgers per carretera (CAP)2
TMVC44Transport de mercaderies per carretera (CAP)2
TMVG0109Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles1
TMVG0209Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles2
TMVG0309Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils2
TMVG0409Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars2
TMVL0109Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles1
TMVL0209Manteniment d'elements no estructurals de carrosseria de vehicles2
TMVL0509Pintura de vehicles2
TMVU0210Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo


Més informació: a la teva OFICINA DE TREBALL
1

dissabte, 12 de desembre de 2015

OFERTES DE TREBALL AL LIDL DE L'ESCALA I DE ROSES


Lidl publica 59 Ofertas laborales en España.

by MarcaEmpleo

La cadena Lidl prevé acabar el año con 40 nuevos establecimientos Alcanzó los 10.000 empleados en 2014 y tiene previsto para 2015 la generación de otros 400 puestos de trabajo, el 95% de ellos indefinido

divendres, 11 de desembre de 2015

PORTAL DE EMPLEO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES


Portal de empleo para estudiantes internacionales


by MarcaEmpleo
Proyecto innovador que nace por iniciativa de PeopleMatters con el objetivo de facilitar el contacto entre las empresas socias y vosotros, los estudiantes que: ·         Actualmente cursáis o acabáis de cursar vuestros estudios universitarios fuera de nuestras fronteras, ya sea por medio de la beca Erasmus o de otro programa similar de carácter internacional.

dijous, 10 de desembre de 2015

OBERTA LA INSRIPCIÓ ALS CURSOS DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

> Cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya

Més informació: a la teva Oficina de Treball

Perfiles profesionales que requieren las empresas para cubrir su demanda.


Perfiles profesionales que requieren las empresas para cubrir su demanda.

by MarcaEmpleo
El estudio profundiza en el conocimiento de los perfiles profesionales y de las competencias que requieren las empresas para cubrir sus puestos de trabajo, detectando las necesidades de formación, ayudando así a mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

dimecres, 9 de desembre de 2015

Nuevas actualizaciones Guía de Bonificaciones y de Contratos. Noviembre 2015

Nuevas actualizaciones Guía de Bonificaciones y de Contratos. Noviembre 2015

by MarcaEmpleo

Consulta la última actualización de la Guía de Bonificaciones con motivo de la entrada en vigor del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre de 2015). Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral Empleo Cuadro resumen de normativa vigente 2.- Nueva actualización de […]

www.sepe.es

dimarts, 8 de desembre de 2015

96 prácticas en el programa JUMPING TALENT 2016


96 prácticas en el programa JUMPING  TALENT 2016

by MarcaEmpleo
Desde Universia junto con Trabajando.com arrancamos con la IV Edición de JUMPING TALENT, el mayor proyecto de empleo a nivel nacional en el que participan 12 de las empresas más importantes de nuestro país para captar el mejor talento universitario: Banco Santander, Everis, Vodafone, Saint Gobain, Psa Peugeot Citroën, KPMG, Mediaset, Ernst & Young, LG, […]

dilluns, 7 de desembre de 2015

Webinar. Cómo preparar una entrevista de trabajo


Webinar. Cómo preparar una entrevista de trabajo

by MarcaEmpleo
La web de empleo, InfoJobs ha puesto en marcha  #MondayChallenge, una serie de webinar de búsqueda de empleo que tratan de mejorar tu empleabilidad. En este webinar, gratuito y sin inscripción previa, la experta María Luisa Moreno te habla sobre los factores que debes tener en cuenta a la hora de prepararte para una entrevista de trabajo

diumenge, 6 de desembre de 2015

882 plazas de auxiliares de conversación de lengua española

882 plazas de auxiliares de conversación de lengua española

by MarcaEmpleo
Se convocan plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2016-2017 en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, según la distribución y las cifras que figuran en el Anexo I de esta resolución.

Convocatòria de beques a l’Institut Geogràfic Nacional.


dijous, 3 de desembre de 2015

procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria de xofer de les brigades - Diputació de Girona

DIPUTACIÓ DE GIRONA Recursos Humans Anunci de convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria de xofer de les brigades Amb data 20 d’octubre de 2015 s’ha dictat resolució de presidència de la Diputació de Girona mitjançant la qual es convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball a la Diputació de Girona de personal de la categoria de xofer de les brigades, per realitzar substitucions temporals i altres contractacions temporals interines per causes sobrevingudes.

Les bases les trobareu al BOP del 3 de desembre

Se necesitan 210 personas para trabajar como personal técnico. garantíajuvenil - LLOCS A CATALUNYA!!!

Se necesitan 210 personas para trabajar como personal técnico. garantíajuvenil

by MarcaEmpleo
Se convoca proceso selectivo para la formalización de 210 contratos para personal técnico con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, para la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil...

Heu d'inscriure's a la GARANTIA JUVENIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dimarts, 1 de desembre de 2015

CURSOS D'ANGLÈS B2 a Girona

La Fundació Paco Puerto, centre de formació de CCOO, ofereix cursos subvencionats de formació d'Anglès B2, a la Fundació Mifas (Rbla. Xavier Cugat 43, baixos), del 10 de desembre 2015 al 9 de febrer 2016, els dimarts, dijous i divendres, de 19:30 a 22:00 hores (60 hores).


Més informació