diumenge, 30 d’agost de 2015

Provisió de personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament pels cursos 2015-16 i 2016-17. Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre.

Provisió de personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament pels cursos 2015-16 i 2016-17. Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre.


Per Acord de Govern de 4 d'agost de 2015 s'ha autoritzat el Departament d'Ensenyament a proveir de personal subaltern diversos centres d'ensenyament secundari que han estat considerats prioritaris per assolir el correcte funcionament durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
Descripció del lloc
 • Nom del lloc: subaltern o subalterna
 • Centre i localitat: diversos centres i localitats*
 • Subgrup i nivell: E-12
 • Tipologia del lloc: base
 • Durada: dos cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017
 • Jornada: dos tipus: normal (jornada sencera) o inferior a la normal (mitja jornada)
 • Horari: especial*
   
*Vegeu l'annex Centres d'ensenyaments secundaris i horaris

Requisits de participació
 • Personal funcionari del cos subaltern de la Generalitat.
 • Personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que desenvolupi funcions en una categoria anàloga o reconduible (aquest personal serà declarat en situació d’excedència per incompatibilitats i es formalitzarà un nomenament d’interinitat).
 • Persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Administració de la Generalitat que compleixin el requisit de tenir coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2).

Valoració de candidatures
Un cop analitzats els currículum, si escau, es poden convocar els participants a una entrevista i/o prova.
En el supòsit de coincidència de sol·licituds per a un mateix centre, als efectes de determinar-ne les persones seleccionades, es valoraran els mèrits relatius a la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, així com l'experiència adquirida en l'exercici de les funcions requerides i, posteriorment, s'atendran les sol·licituds presentades per personal interí aplicant els mateixos criteris de selecció.
Les demandes que no compleixen els requisits i el procediment no es tindran en compte.

Funcions
Funcions i tasques pròpies del personal subaltern de centres:
 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

Aquestes funcions comporten les tasques següents:
 • Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar respecte al seu estat, ús i funcionament.
 • Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu correcte funcionament.
 • Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre.
 • Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
 • Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...).
 • Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 • Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
 • Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre.
 • Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides.
 • Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes.
 • Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
 • Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...).
 • Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.


divendres, 28 d’agost de 2015

Els joves de 25 fins a 30 anys també podran beneficiar-se enguany del programa europeu Garantia Juvenil

Els joves de 25 fins a 30 anys també podran beneficiar-se enguany del programa europeu Garantia Juvenil

L'ampliació de la franja d'edat era una insistent petició de la Generalitat que el Govern de l'Estat ha acceptat mesos després de l'inici del programa


·         L’ampliació de la franja d’edat era una insistent petició de la Generalitat que el Govern de l’Estat ha acceptat mesos després de l’inici del programa
·         Unes 100.000 persones que tenen entre 25 a 30 anys es preveu que puguin optar a les diverses accions de la Garantia Juvenil a Catalunya
·         La Generalitat ja està implementant accions ocupacionals per persones de 25 a 30 anys en el marc del Pla Inserjoves, pressupostat amb 15 milions d’euros
  Els joves de 25 o més anys que no hagin complert els 30 podran participar enguany de les accions contra l’atur juvenil incloses en el programa europeu Garantia Juvenil 2014-2020, una iniciativa que compromet la Generalitat a facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en emprenedoria als joves que s’hi inscriguin.
Es preveu que aproximadament unes 100.000 persones que tenen entre 25 a 30 anys puguin optar a les diverses accions de la Garantia Juvenil a Catalunya.

Fins ara, tant sols se’n podien beneficiar les persones d’entre 16 i 24 anys (de 30 anys en el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%) abans que completessin quatre mesos sense estudiar ni treballar.

Des del principi de la implementació de la Garantia Juvenil, la Generalitat de Catalunya va demanar insistentment a l’Estat l’ampliació de la franja d’edat a persones de 25 a 30 anys, una petició que mesos després de l’inici de les accions del programa ha estat finalment acceptada i publicada al Boletín Oficial del Estado.

De fet, el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el SOC, ha destinat enguany 15 milions d’euros al Pla Inserjoves, un conjunt d’accions ocupacionals destinades específicament al col·lectiu de persones de 25 a 30 anys.


Garantia Juvenil Catalunya Els programes inclosos en el Pla d’actuació de la Garantia Juvenil de 2015 elaborats pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, podran beneficiar uns 33.000 joves, una xifra que es veurà ampliada gràcies a l’ampliació de la franja d’edat de 25 a 30 anys. Fins ara, prop de 9.500 joves s’han inscrit a la Garantia Juvenil a Catalunya

El Pla, que enguany compta amb un pressupost de 80 milions d’euros, es divideix en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.

La implementació dels programes de la Garantia Juvenil suposa un pas endavant en les polítiques d’ocupació adreçades a les persones joves perquè la Generalitat, a més d’oferir-los una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, els acosta una primera experiència laboral que els permetrà desenvolupar les competències necessàries per a iniciar una carrera professional de futur.

La Garantia Juvenil, programa impulsat per la Comissió Europea per fer front a les taxes d’atur entre el col·lectiu juvenil, està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió, dels que Catalunya en disposa 241 entre fons propis i provinents del Fons Social Europeu.
Més informació: a la teva Oficina de Treball

CURSOS INTENSIUS FRANCÈS I ANGLÈS NIVELL INICIAL

14/10/2015
Per a persones en situació d'atur. Adreçat a persones amb experiència en sectors relacionats amb l'atenció al client
Dominar un o més idiomes estrangers et serà necessari per poder accedir a moltes de les ofertes de feina que es troben al mercat de treball.
Descarregueu-vos la programació
Cursos gratuïts.
Lloc de realització:
Centre integrat Ferran Suñer, Ronda sud s/n, 17600 Figueres
Inscripcions:
A partir del 15 de setembre ( Horari de 9 a 14h )
A promoció econòmica de Figueres.
Adreça: Avinguda Maria Àngels Anglada 15, Edifici Escola Hostaleria 1r pis, 17600 Figueres
Documentació a presentar: DNI, Curriculum vitae, document d'inscripció al SOC i Vida Laboral

http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/formacio/cursos-intensius-frances-i-angles-nivell-inicial-18442/

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMESPassos a seguir per ser alumne/a oficial de l’EOI Figueres:

– Preinscripció telemàtica nou alumnat de 1r a 5è: de l’1 al 4 de setembre ambdós inclosos ahttps://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/
– Preinscripció presencial nou alumnat (en cas de no disposar d’Internet): 4 de setembre de 10h a 12h a EOI Figueres.
– La preinscripció es fa segons l’opció que correspongui:
 1. A 1r curs si no es coneix l’idioma (en aquest cas no s’ha de fer test de nivell)
 2. A Test de Nivell si es vol fer un curs superior a 1r i no es disposa de cap certificat. Dates Test Nivell:
 • Anglès (9 setembre a les 10h cognoms de A-M; 9 setembre a les 17h cognoms de N-Z).
 • Francès i Alemany tothom 10 setembre a les 17h.
3. Directament a 2n, 3r, 4t o 5è si es pot acreditar documentalment el nivell. Consulteu taula  exempcions
– 17 de setembre a les 18.00 h: Publicació del resultat del test de nivell i assignació de places.
– Matriculació de nou alumnat: A partir del 18 de setembre.
Aquest calendari conté totes les actuacions que tindran lloc cada dia durant el mes de setembre:https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.eoifigueres.net/administracion/wp-content/uploads/2015/07/calendari-stbre.pdf&hl=en

dijous, 27 d’agost de 2015

EMPRESES DE NETEJA

En la web de l'Associació Catalana d’ Empreses de Neteja (ASCEN), en l’apartat Associats / Empreses Associades, trobareu les fitxes de desenes d’empreses del sector perquè les persones facin auto candidatura o cerquin ofertes.

dimecres, 26 d’agost de 2015

Beques a l’Agència Catalana de Turisme.

 Beques a l’Agència Catalana de Turisme.


Envia’ns el teu currículum

Si t’agrada el món del turisme, i vols unir-te a l’equip de professionals que treballem a l’Agència Catalana de Turisme, no ho dubtis i fes-nos arribar el teu historial acadèmic i professional.

 

Beques i pràctiques 

L’Agència Catalana de Turisme ofereix a estudiants i titulats universitaris diverses opcions per tal que puguin introduir-se en el sector del turisme.

Beques ACT 2016 per realitzar una estada pràctica a l’estranger

18a convocatòria de beques de l’Agència Catalana de Turisme.
Les places que s’ofereixen enguany són:
- 1 Madrid
- 2 Frankfurt
- 1 París
- 1 Brussel·les
- 1 Londres
- 1 Nova York
Podeu trobar més informació al respecte (requisits, durada, dotació,…) clicant aquí.
El període de lliurament de sol·licituds començarà demà 7 de juliol i finalitzarà el 15 de setembre de 2015 (inclòs). Podeu presentar la vostra candidatura a través d’aquest link:tramits.gencat.cat
Animeu-vos a demanar-ne una!

Beques CITIUS

Des del 1999, l’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix el programa de beques CITIUS.
Aquest programa s’adreça a titulats universitaris que volen fer una estada professional remunerada a les oficines de Barcelona de l’ACT. 
Paral·lelament, l’ACT els subvenciona una part de la Diplomatura de Postgrau en Iniciació Professional a l’Empresa o del Màster en Gestió Empresarial a la UAB.
Per a més informació:  http://citius.uab.es/estudiantes/

Pràctiques

L’Agència Catalana de Turisme acull estudiants que volen realitzar pràctiques remunerades, tant a Barcelona com a la xarxa d’oficines que té arreu del món.
Aquestes pràctiques permeten que l’estudiant adquireixi una experiència professional i, alhora, conèixer el funcionament de la nostra entitat.

Contacta

Per a més informació sobre beques i estades de pràctiques posa’t en contacte amb aquesta adreça:
Unitat de Recursos Humans i Cultura Corporativa
rrhh.act@gencat.cat
Tel. 934 849 900

dimarts, 25 d’agost de 2015

Nueva prórroga de las ayudas para desempleados “Programa PREPARA”.

Nueva prórroga de las ayudas para desempleados “Programa PREPARA”.

by MarcaEmpleo
El Gobierno ha ampliado hasta el 15 de febrero de 2016 la vigencia del Plan PREPARA, programa de recualificación profesional para las personas en paro que agotan su protección por desempleo, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

CONVOCATÒRIA Personal subaltern a diferents centres educatius

Personal subaltern a diferents centres educatius


Personal subaltern a diferents centres d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Ensenyament

Termini: fins al 6 de setembre

Per Acord de Govern de 4 d'agost de 2015 s'ha autoritzat el Departament d'Ensenyament a proveir de personal subaltern diversos centres d'ensenyament secundari que han estat considerats prioritaris per assolir el correcte funcionament durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
Descripció del lloc
 • Nom del lloc: subaltern o subalterna
 • Centre i localitat: diversos centres i localitats*
 • Subgrup i nivell: E-12
 • Tipologia del lloc: base
 • Durada: dos cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017
 • Jornada: dos tipus: normal (jornada sencera) o inferior a la normal (mitja jornada)
 • Horari: especial*
   
*Vegeu l'annex Centres d'ensenyaments secundaris i horaris

Requisits de participació
 • Personal funcionari del cos subaltern de la Generalitat.
 • Personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que desenvolupi funcions en una categoria anàloga o reconduible (aquest personal serà declarat en situació d’excedència per incompatibilitats i es formalitzarà un nomenament d’interinitat).
 • Persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Administració de la Generalitat que compleixin el requisit de tenir coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2).

Valoració de candidatures
Un cop analitzats els currículum, si escau, es poden convocar els participants a una entrevista i/o prova.
En el supòsit de coincidència de sol·licituds per a un mateix centre, als efectes de determinar-ne les persones seleccionades, es valoraran els mèrits relatius a la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, així com l'experiència adquirida en l'exercici de les funcions requerides i, posteriorment, s'atendran les sol·licituds presentades per personal interí aplicant els mateixos criteris de selecció.
Les demandes que no compleixen els requisits i el procediment no es tindran en compte.

Funcions
Funcions i tasques pròpies del personal subaltern de centres:
 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

Aquestes funcions comporten les tasques següents:
 • Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar respecte al seu estat, ús i funcionament.
 • Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu correcte funcionament.
 • Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre.
 • Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
 • Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...).
 • Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 • Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
 • Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre.
 • Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides.
 • Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes.
 • Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
 • Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...).
 • Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors.

Forma d'ocupació del lloc
Comissió de serveis o nomenament interí durant dos cursos escolars (2015-2016 i 2016-2017).

Procediment
Les persones interessades que reuneixin els requisits poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça
provisiollocs_pas.ensenyament@gencat.cat
Al missatge hi ha de constar, com a assumpte, el codi de referència ENS957 i, a text, les dades següents:
 1. Cognoms i nom
 2. DNI
 3. Telèfon de contacte
 4. Titulació acadèmica
 5. Nivell de català
 6. Codis dels centres a què s’opta (per ordre de preferència)

D’acord amb el punt 5 de l’Acord de Govern cal que les persones indiquin en la seves candidatures si opten únicament a llocs de jornada completa, únicament a llocs de mitja jornada, o bé opten a qualsevol de les jornades descrites d’acord amb l’ordre de preferència sol·licitat.
No obstant, el personal funcionari haurà d’optar a places de jornada completa o bé dues places de mitja jornada en compliment a la jornada ordinària establerta en el Decret 56/2012, de 29 de maig, estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 48/2014, de 8 d'abril.
Al correu electrònic s’hi ha d’’adjuntar el currículum que genera ATRI i el currículum personal amb foto i una breu descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats dins i fora de la Generalitat.

Termini
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 6 de setembre de 2015, inclòs.

dilluns, 24 d’agost de 2015

Preinscripció unificada per al nou alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, de l'1 al 4 de setembre

Preinscripció unificada per al nou alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, de l'1 al 4 de setembre

Nueva plataforma para encontrar trabajos puntuales online.

Nueva plataforma para encontrar trabajos puntuales online.

by MarcaEmpleo

Plataforma digital que facilita el contacto inmediato entre dos partes que se necesitan para llevar a cabo un determinado trabajo. Ponen a su alcance oportunidades y poder así, acceder a diversas actividades profesionales remuneradas de manera rápida y eficaz. «Hulajob nace con la misión de convertirse en la plataforma digital de referencia

divendres, 21 d’agost de 2015

Una nueva aplicación calcula el salario correcto que deberíamos tener en función del CV

Una nueva aplicación calcula el salario correcto que deberíamos tener en función del CV

Picture
¿Está buscando trabajo o desea pedir un aumento de sueldo, pero no está seguro de cuánto debería ganar? Una nueva aplicación le ayuda a calcular qué valor tiene usted para su empleador.
Value my CV permite a los usuarios generar un cálculo estadístico de su salario. Primero, analiza más de 100 factores del CV, como la experiencia, la educación y las capacidades. A continuación, un algoritmo calcula el valor que tiene una persona en el mercado.
En declaraciones al diario Independent del Reino Unido, Andrew Hunter, cofundador del sitio web para búsqueda de empleo Adzuna, afirmó que el desarrollo de la tecnología les llevó un año.
La herramienta está diseñada para poder eliminar las conjeturas en las negociaciones del sueldo, ya que ofrece un cálculo realista de lo que un usuario puede esperar que le paguen teniendo en cuenta su formación y su experiencia. Ahora bien, los salarios varían de unos países europeos a otros, de modo que en algunos casos a los usuarios les puede servir de inspiración para buscar trabajo en un país extranjero, o para hacerse una idea de la escala salarial en la que podrían estar.
Lo único que tiene que hacer el usuario es cargar su CV: la aplicación se encarga de buscar en él las palabras clave que necesita para analizarlo. Pero atención... tal vez la aplicación le diga que su salario -el que tiene ahora o el que espera tener- ¡debería ser inferior al que desea!
La aplicación también propone itinerarios profesionales o empleos alternativos que podrían ser de su interés sobre la base de su CV.

Artículos relacionados:
Adzuna: Cargar el CV

Más información:
Localizar un consejero EURES
Condiciones de vida y de trabajo en los países EURES
Servicios de EURES para las empresas
Próximos eventos en línea
EURES en Facebook
EURES en Twitter
EURES en LinkedIn
EURES en Google+

Cláusula de exención de responsabilidad: Ni EURES ni la Comisión Europea asumen responsabilidad alguna por los sitios web de terceros mencionados anteriormente.

FONT. EURES & YOU
08/07/2015