diumenge, 13 de desembre de 2015

ESPECIALITATS CURSOS DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

TROBAREU TOTES AQUESTES ESPECIALITATS!!! (la columna de la dreta és el nivel del Certificat de professionalitat).

Cal prestar molta atenció als requisits d’accés dels cursos:
Nivell 1. No hi ha requisits d’entrada
Nivell 2.  Els principals requisits són tenir:
-Títol d’educació secundària obligatòria o haver superat la prova d’accés als CFGM.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGM.
-Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
-Certificat de professionalitat de nivell 2. O un de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir.
Nivell 3. Els principals requisits són tenir:
-Títol de batxiller o haver superat la prova d’accés als CFGS.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGS.
-Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 i/o 45 anys.

-Tenir un Certificat de Professionalitat del nivell 3. O un de nivell 2, de la mateixa família i àrea professional. 

Podeu fer la preinscripció on-line!
ADGA12DCPAuxiliar d'empleat/ada d'oficina2
ADGA13DCPAdministratiu/va amb informàtica empleat/da d'oficina2
ADGD0108Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria3
ADGD0110Assistència en la gestió dels procediments tributaris3
ADGD0208Gestió integrada de recursos humans3
ADGD0210Creació i gestió de microempreses3
ADGD0308Activitats de gestió administrativa2
ADGF01Anglès financer3
ADGG0108Assistència a la direcció3
ADGG0208Activitats administratives en la relació amb el client2
ADGG0308Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines3
ADGG0408Operacions auxiliars de serveis administratius i generals1
ADGG0508Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents1
ADGI11DCPTelefonista recepcionista de oficina2
ADGN0108Finançament d'empreses3
ADGX01Anglès: gestió comercial3
ADGX02Francès: gestió comercial3
ADGX03Alemany: gestió comercial3
ADGZ82Gestió bàsica de societats laborals2
ADGZ86Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO)3
AFDA0110Condicionament físic en grup amb suport musical2
AGAJ0108Activitats auxiliars en floristeria1
AGAJ0110Activitats de floristeria2
AGAO0108En vivers, jardins i centres de jardinaria1
AGAO31DCPAuxiliar de jardineria i centres de jardineria2
AGAO53DCPOperari/ària de vivers i jardins2
AGAR0209Activitats auxiliars en aprofitaments forestals1
AGAR0309Activitats auxiliars en conservació i millora de forests1
ARGD02Disseny modificació de plànols 2D 3D3
ARGD03Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces3
ARGD04Disseny de plànols i esquemes d'automatismes elèctrics3
ARGG0110Disseny de productes gràfics3
ARGI0109Impressió òfset2
ARGI0209Impressió digital2
ARGN0110Desenvolupament de productes editorials multimèdia3
COMA13DCPMosso/a de magatzem i reposador/a2
COML0109Trànsit de mercaderies per carretera3
COML0110Activitats auxiliars de magatzem1
COML0209Organització del transport i la distribució3
COML0210Gestió i control de l'aprovisionament3
COML0309Organització i gestió de magatzems3
COMM0110Màrqueting i compravenda internacional3
COMM0112Gestió de màrketing i comunicació3
COMT0112Activitats de gestió del petit comerç2
COMT0210Gestió administrativa i financera del comerç internacional3
COMT0211Activitats auxiliars de comerç1
COMT0411Gestió comercial de vendes3
COMV0108Activitats de venda2
ELEE0108Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques1
ELEE0109Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió2
ELEE0310Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis3
ELEM0311Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial2
ELEQ0111Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics1
ELER07DCPAuxiliar de muntatge i manteniment elèctric2
ELER11Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables2
ELES0108Muntatge i manteniment d´infraestructures de telecomunicacions en edificis2
ELES0208Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis1
ELES0209Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades2
ENAC0108Eficiència energètica d'edificis3
ENAE0108Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltàiques2
ENAE0208Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques2
ENAT0108Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua2
FMEC0110Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG2
FMEC0210Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG2
FMEE0108Operacions auxiliars de fabricació mecànica1
FMEH0109Mecanització per arrencament de ferritja2
FMEM0109Gestió de la producció en fabricació mecànica3
FMEM42DCPOperador de màquines eines i manipulats de subconjunts2
IFCD0110Confecció i publicació de pàgines web2
IFCD0112Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals3
IFCD0210Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web3
IFCT0108Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics1
IFCT0109Seguretat dels sistemes d'informació3
IFCT0110Operació de xarxes departamentals2
IFCT0209Sistemes microinformàtics2
IFCT0210Operació de sistemes informàtics2
IFCT0309Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics2
IFCT0310Administració de bases de dades3
IFCT0410Administració i disseny de xarxes departamentals3
IFCT0509Administració de serveis d'internet3
IFCT0609Programació de sistemes informàtics3
IFCT0610Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients3
IFCX61DCPMissatger/a conserge extern2
IMAI0108Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica1
IMAR0108Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques2
IMAR0208Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció2
IMAR0408Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques2
IMPE0108Serveis auxiliars d'estètica1
IMPP0108Cures estètiques de mans i peus2
IMPP0208Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge2
IMPQ0108Serveis auxiliars de perruqueria1
IMPQ0208Perruqueria2
IMSV0209Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius3
INAF0108Fleca i brioixeria2
INAF0109Pastisseria i confiteria2
INAH0109Elaboració de vins i licors2
INAI0208Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals2
INAJ0109Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aqüicultura2
INAN5006Tècnic/a de control de qualitat alimentària3
QUIA0108Assaigs físics i fisicoquímics3
QUIA0208Assaigs microbiològics i biotecnològics3
QUIE0108Operacions bàsiques en planta química2
QUIE0308Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics1
QUIL0108Anàlisi química3
QUIM0109Elaboració de productes farmacèutics i afins2
QUIM0309Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins2
SEAD0112Vigilància, seguretat privada i protecció de persones2
SEAG0108Gestió de residus urbans i industrials2
SEAG0109Interpretació i educació ambiental3
SEAG0110Serveis per al control de plagues2
SEAG0209Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials1
SEAG0211Gestió ambiental3
SEAU04DCPOperari/ària de neteja viària2
SSCE01Anglès (A1)1
SSCE0110Docència de la formació professional per a l´ocupació3
SSCE02Anglès (A2)1
SSCE03Anglès (B1)1
SSCE04Anglès (B2)2
SSCG0109Inserció laboral de persones amb discapacitat3
SSCG0111Gestió de trucades de teleassistència2
SSCG0209Mediació comunitària3
SSCI0109Treball Domèstic1
SSCM0108Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals1
SSCS0108Atenció sociosanitària a persones al domicili2
SSCS0208Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials2
TCPF0109Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell1
TMVC01Anglès: bàsic de transport2
TMVC21Conductor/a de vehicles classe B2
TMVC31Conductor/a de vehicles classes C1-C2
TMVC32Conductor/a de camions amb remolc classe E2
TMVC41Conductor/a de vehicles classe D2
TMVC43Transport de viatgers per carretera (CAP)2
TMVC44Transport de mercaderies per carretera (CAP)2
TMVG0109Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles1
TMVG0209Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles2
TMVG0309Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils2
TMVG0409Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars2
TMVL0109Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles1
TMVL0209Manteniment d'elements no estructurals de carrosseria de vehicles2
TMVL0509Pintura de vehicles2
TMVU0210Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo


Més informació: a la teva OFICINA DE TREBALL
1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada