dimecres, 16 de desembre de 2015

plaça vacant de product-manager del Club Enogastronomia,

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA

Edicte referent a l’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regular el procés de selecció extern de personal per cobrir una plaça vacant de product-manager del Club Enogastronomia, en caràcter temporal RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Núm. 149/2015 Vist la sol·licitud d’excedència voluntària per interès particular, presentada per l’empleada d’aquest Patronat, Sra. Íngrid Casado Prat, amb data 10 de novembre de 2015, per un període de dos anys i amb efectes a partir del 31 de desembre de 2015, i resolta favorablement per resolució de Presidència 145/2015 de data 16 de novembre de 2015.

...

Mé sinformaciói: BOP  Núm. 238 – 11 de desembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada