dijous, 7 de juliol de 2011

CURSOS D'ALFABETTIZACIÓ DIGITAL (APREN A UTILITZAR L'ORDINADOR I A BUSCAR FEINA PER INTERNET) GRATUÏTS DEL SOC

Programa Connecta’t d’Alfabetització Digital per a la Recerca de Feina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Aquest programa té una durada aproximada de 8 mesos, entre el juliol de 2011 i el febrer de 2012.
L’objectiu del programa és capacitar en l’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina a persones treballadores desocupades demandants de feina inscrites en les Oficines de Treball.

2 Mòduls:

Mòdul A: eines ofimàtiques i d’Internet. 

Contingut formatiu:
Conèixer i iniciar-se en els entorns d’ofimàtica bàsica: Conèixer el sistema operatiu (ús senzill del entorn PC), ús bàsic del processadors de text (crear, imprimir i guardar documents), navegació bàsica per Internet i ús del correu electrònic.
Persones destinatàries:
Persones amb procés de recerca de feina inscrites a l'Oficina de Treball. Amb coneixements tan orals com escrits de la llengua català o/i castellà. Sense coneixements o amb un nivell molt baix d’ eines digitals i d’ofimàtica bàsiques. Falta d’autonomia en l’ús de l’ofimàtica bàsica. Indicadors: No tenir correu electrònic o no saber utilitzar-lo. No conèixer el paquet de Microsoft office.
Durada: 15 hores.


Mòdul B: aplicació de les noves tecnologies a la recerca de feina.

Contingut formatiu:
Conèixer i aplicar al procés de recerca de feina les tecnologies de la informació i la comunicació més bàsiques: elaboració d’un CV i carta de presentació mitjançant un processador de textos; recerca activa de feina a través de Feina Activa i d’Internet.

Persones destinatàries:
Persones DONO amb procés de recerca de feina. Amb coneixements tant orals com escrits de la llengua català o/i castellà. Amb coneixements digitals d’ofimàtica, com a mínim a nivell bàsic, però sense coneixements pràctics d’aplicació a la seva recerca de feina. Indicadors: Tenir correu electrònic però únicament l’utilitzar-lo per activitats d’oci o fora del procés de recerca de feina. No tenir CV i carta de presentació digital. Desconèixer el procediment d’inscripció a Feina Activa o a d’altres portals de feina on line.
Durada: 10 hores

En funció de les necessitats de les persones es podrà optar per tres itineraris diferents:
Participar només al mòdul A, opció possible però poc habitual, en funció de les disponibilitats de temps de la persona i la programació dels cursos.
Participar només al mòdul B, si ja tenen coneixements d’ofimàtica però no d’eines de recerca de feina.
Participar primer al mòdul A i després al mòdul B (obligatòriament per aquest ordre). És la opció més habitual.


Aquest mòdul s'organitzen a Figueres i a La Jonquera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada