dijous, 14 de febrer de 2013

dades dels contractes - WEB SEPE


Des del Servei Públic d'Ocupació Estata existeix la  possibilitat de consultar, des de la seu electrònica, les dades dels contractes d'un/a treballador/a. Concretament des de:     Seu Electrònica / Ciutadania / Contractes/ Consulta de dades de contractes d'un treballador


Mitjançant DNI-electrònic, certificat digital o clau i contrasenya prèviament assignada als perceptors de prestacions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, els ciutadans podran accedir de forma on-line, a traves de la “Sede Electrónica del SEPE”,  a la consulta i si escau la impressió de les dades corresponents a les seves comunicacions dels contractes de treball comunicades als serveis públics d'ocupació.

Cap comentari:

Publica un comentari