dimecres, 1 de juliol de 2015

ajuts “El teu treball EURES-FSE”

"El teu Treball EURES-FSE"


Objectiu del programa d’ ajuts “El teu treball EURES-FSE”

 «El teu treball EURES-FSE» és un programa promogut pel SEPE que es planteja com un complement a les activitats del Catàleg de Serveis EURES-España i té  l'objectiu d'estimular la mobilitat laboral i de formació basada en pràctiques professionals, en altres països de l'Espai Econòmic Europeu (els 28 països de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Liechtenstein) o a Suïssa.

Tipus d’ajuts i quanties

El projecte estableix ajuts per realitzar entrevistes de selecció i/o trasllats de país i assentament per contractació laboral (en diferents modalitats: contracte laboral, contracte d'aprenentatge o contracte en pràctiques, tots amb una durada mínima de sis mesos), així com cursos d'idiomes que facilitin l'esmentada contractació.

Les persones treballadores aturades de qualsevol edat poden sol·licitar els ajuts que ofereix el programa en els següents casos:
 • Per assistir a una entrevista laboral.
 • El trasllat per incorporar-se a un lloc de treball.
 • La realització d'un curs en idiomes, que estigui vinculat a la incorporació a un lloc de treball.
Les quanties dels ajuts depenen de cada tipus de despesa:
 • Entrevista laboral: entre 100 € i 300 €, en funció de la distància.
 • Incorporació al lloc: entre 600 € i 1.200 € segons el país de destinació.
 • Curs d'idiomes: el cost real declarat amb un màxim de 1.200 €.
Els ajuts són compatibles entre si.
Requisits per accedir als ajuts

 • Persones amb nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya, sense límit d'edat
 • Inscrites com demandants d'ocupació a qualsevol Serveis Públics d'Ocupació d'Espanya
 • Persones amb nacionalitat espanyola que resideixin a qualsevol país de l'EEE o Suïssa i que estiguin inscrits en el Servei d'Ocupació Pública del país on resideixin
 • El lloc de treball per al qual es realitza l’entrevista, al qual s’incorpora  o al qual es vincula el curs d’idioma es localitza en un país de l’EEE o Suïssa.
 • El contracte de treball, aprenentatge o pràctiques ha de tenir una durada prevista d’ almenys 6 mesos.
 • Les sol·licituds s’han de cursar sempre a través d’un Assessor/a EURES, qui comprovarà i ratificarà el compliment de requisits esmentats.
Presentació de sol·licituds, gestió i tramitació del programa:
Els ajuts previstos al programa "El teu Treball EURES-FSE" seran gestionats pel SEPE, a efectes de tramitació i pagament. No obstant, l’oferiment de l’ajut, la recollida de la sol·licitud i la verificació de requisits correspon als Eures Assessors/res de la xarxa EURES

Els formularis de sol·licitud es troben disponibles a la Web del SEPE.


Normativa:
Reial Decret 379/2015, bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'acció "Tu treball EURES-FSE".


Més informació:
·         Web SEPE:

Presentació en format Prezi dels ajuts:·         Web SOC . Propera publicació d’ informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada