dilluns, 16 de novembre de 2015

Places professors visitants en centres d'EUA i Canadà

Places professors visitants en centres d'EUA i Canadà


Període d'inscripció de l'11/11/2015 al 25/11/2015
 
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport fa pública la convocatòria de places per a Professors Visitants a Estats Units i Canadà.
Les places que s'ofereixen a Estats Units i Canadà estan assignades a centres educatius d'Ensenyament Primari i Secundària, per impartir docència a temps complet en:
  • Programes d'ensenyament bilingüe i d'immersió lingüística, en els quals el professor haurà d'impartir les àrees curriculars pròpies del sistema educatiu de l'estat o província corresponent.
  • Espanyol com a llengua estrangera.
  • Altres àrees o matèries.
Tant el nombre total de places que, amb caràcter provisional, ascendeix a 735 com els estats i províncies participants, segons figuren en l'annex I de la convocatòria, poden sofrir variacions en funció de la planificació del curs escolar 2016-2017 que duguin a terme les autoritats educatives d'Estats Units i Canadà.
Qualsevol informació sobre aquesta convocatòria pot obtenir-se aquí:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: Oficina d'Atenció al Ciutadà (C/ Els Madrazo, 15-28071 Madrid) i Sotsdirecció General de Promoció Exterior Educativa (Passeig del Prado 28, 5ª planta-28071 Madrid. Tlf.: 91.506.57.16). Pàgina web www.mecd.gob.es. Correu electrònic visitants2@mecd.es.
Conselleria d'Educació a Estats Units i Canadà (Telèfon +1 202 728 23 35). Correu electrònic visitantes.usa@mecd.es pàgina web www.mecd.gob.es/eeuu.
Requisits
Els candidats hauran de reunir els següents requisits generals: Tenir nacionalitat espanyola. Posseir un nivell avançat d'anglès. No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència. Estar en possessió d'alguna de les titulacions que s'especifiquen en l'annex II de la convocatòria. Per triar destinació, els candidats tindran en compte els mèrits que es relacionen en l'annex II.
Més informació
Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen places per a professors visitants en centres educatius d'Estats Units d'Amèrica i Canadà per al curs acadèmic 2016-2017.Convocatòria a BOE 10 de novembre de 2015
Els candidats inscriuran les seves sol·licituds a la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, aplicació Profex, accessible des de www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada