dimecres, 6 d’abril de 2016

VACANTS AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

El president del Consell Comarcal del Gironès ha resolt, mitjançant Decret de data 15 de març del 2016, aprovar les bases generals i específiques i de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició de dos llocs de treball d’informador/a turístic/a per cobrir les necessitats del Centre de Visitants del Gironès (Sarrià de Ter) i del Punt de Benvinguda Girona-Gironès (Girona), amb caràcter laboral temporal a temps parcial, i l’oposició d’un lloc de treball de tècnic/a en consum de l’Oficina Comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor (OCIC) per cobrir, amb caràcter laboral temporal a temps complert mitjançant contracte d’interinitat, la baixa per maternitat de la persona que ocupa aquest lloc de treball.


BOP  Núm. 60 – 30 de març de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada