divendres, 17 de juny de 2016

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ AGENT D'ACOLLIDA DE PERSONES ESTRANGERES

BASES REGULADORES DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE D’UN/UNA AGENT D’ACOLLIDA DE PERSONES ESTRANGERES (modificades 13.06.2016) 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal, pel procediment de concurs-oposició, d’un/a agent d’acollida de persones estrangeres. Per al desenvolupament de les tasques és necessari tenir coneixements de: Polítiques locals d’integració i acollida, així com del marc legislatiu en aquesta matèria; llei d’estrangeria, llei d’acollida.... La societat catalana i els canvis socials del territori. El funcionament dels diferents recursos i serveis municipals i el seu accés. Atenció a la diversitat, la mediació intercultrual i la mediació interreligiosa. Llengua àrab. Informàtica bàsica a nivell d’usuari. Altres que tinguin relació amb la gestió, la dinamització i l’orientació d’individus i grups de persones nouvingudes.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Consell Comarcal, de 9 a 14 hores, fins el dia 23 de juny de 2016


 www.baixemporda.cat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada