dimarts, 30 d’agost de 2016

AJUNTAMENT DE ROSES- PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC

AJUNTAMENT DE ROSES

Edicte de bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte tècnic

Convocatòria pública de l’ajuntament de roses (Girona) per a la provisió en propietat d’un arquitecte tècnic, enquadrat a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mig, categoria tècnic d’inspecció, grup a, subgrup a2, complement de destí 22, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure.

BOP Núm. 156 – 17 d’agost de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada