dilluns, 18 de març de 2013

ENLLAÇOS PER OBTENIR ELS CERTIFICATS OFICIALS D'IDIOMES

ENLLAÇOS PER OBTENIR ELS CERTIFICATS OFICIALS DE:ESPANYOL:


FRANCÈS:


CATALÀ:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/  (A banda dreta: acreditació de coneixements/certificats de català)


ANGLÈS:
http://www.exams-catalunya.net/esp_exams_fce.htm
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Start Deutsch 2
CELU (Intermedio)
CELU (Avanzado)
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2)
ESOL 1-2; Trinity Grades 1,2; Ascentis Anglia ESOL Preliminary Level; TOEIC120; 11-21 Leveltest;
Key English Test (KET);4Young Learners; BULATS 1; ESOL 3-4; Trinity Grades 3,4; Ascentis Anglia ESOL Elementary Level; TOEIC225; 22-54 Leveltest;
Preliminary English Test(PET); BEC 1; BULATS 2; ESOL 5-6; Trinity Grades 5,6; Ascentis Anglia ESOL -Intermediate Level;TOEIC550; 55-78 Leveltest 5
First Certificate in English(FCE); BEC 2; BULATS 3; ESOL 7-9; Trinity Grades 7,8,9; Ascentis Anglia ESOL Advanced Level; TOEIC785; 79-95 Leveltest 6
Certificate in Advanced English (CAE); BEC 3; BULATS 3; ESOL 10-11; Trinity Grades 10,11; Ascentis Anglia Proficiency Level; TOEIC785; 96-100 Leveltest 7
Certificate of Proficiency in English(CPE); BULATS 5; ESOL 12; Trinity Grades 12; Ascentis Anglia Masters Level
Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2)
Diploma Avanzado di Lingua Italiana (DALI); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 3 (CELI 3)
Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALC); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4)
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 5 (CELI 5)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada