dilluns, 31 de març de 2014

CURS CERTIFICAT PROFESSIONAL D’ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA A GIRONA

CERTIFICAT PROFESSIONAL D’ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ü Operacions administratives comercials                                        160h
- Atenció al client en el procés comercial. 40h
- Gestió administrativa del procés comercial. 80h
- Aplicacions informàtiques de la gestió comercial. 40h
ü Gestió operativa de tresoreria                                             90h
ü Gestió auxiliar de personal                                                   90h
ü Registres Comptables                                                            120h
- Pla General Comptable 90h
- Aplicacions informàtiques de comptabilitat 30h
ü Gravació de dades                                                                   90h
ü Gestió d’ arxius                                                            60h
ü Ofimàtica                                                                       190h
- Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic. 30h
- Aplicacions informàtiques de tractament de texts. 30h
- Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. 50h
- Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. 50h
- Aplicacions informàtiques para presentacions gràfiques d’ informació. 30h
ü  Mòdul de pràctiques professionals no laborals                               80h
ü  Formació complementària                                                                20h                                                       
TOTAL:  900h


REQUISITS
          Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria
          Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
          Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
          Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
          Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà
          Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 15:30h

INICI: 07/01/14

FI: 28/07/14Per a més informació contactar amb:

Fundació CP’AC
c/Rutlla 106, entressol 3-4, 17003 Girona
Tel. 972.410150

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada