dissabte, 23 de maig de 2015

PROCÉS DE SELECCIÓ XARXA EURES PROFESSORAT DE SECUNDARIA PER ANGLATERRA Curs escolar 2015-2016

PROCÉS DE SELECCIÓ  XARXA EURES
PROFESSORAT DE SECUNDARIA PER ANGLATERRA
Curs escolar 2015-2016
        Pel proper curs 2015-2016, la xarxa Eures  coordina un procés de selecció de més de 150 professors de les àrees de Matemàtiques, Biologia, Química, Física i Informàtica per a Escoles privades angleses de les àrees metropolitanes a les regions de Kent, Essex, Surrey, Sussex, Berdforshire, Hertfordshire, Yorkshire, Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire i  Greater London
La previsió d’ un fort increment de l’alumnat (de0 6 a 16 anys) d’aquí al 2023, més el retrocés en les vocacions de nous professors, i  la reestructuració del sistema educatiu britànic han fet que la manca de professorat a Secundaria  sigui preocupant, sobretot, a Anglaterra.
La Agència UTEACH, Training&Placement Specialists, es dedica a seleccionar,  preparar i acompanyar professors procedents d’altres països i col·locar-los en el sistema educatiu anglès per un període inicial de dos anys.
UTEACH ofereix un Programa  de Suport  per assegurar la incorporació satisfactòria a una plaça de docent de secundaria en una escola Privada i també de preparació per al retorn  al país d’origen  un cop acabat el compromís amb l’escola.
Podeu veure la descripció de les diferents vacants, condicions ofertes  i el contingut del  Programa de Suport als documents annexes.
 COM PARTICIPAR?
Requisits imprescindibles per poder optar a una vacant de professor de secundaria són tenir la qualificació adequada ( Llicenciatura o Grau, més el CAP o  Màster  de Professorat) i un nivell prou alt d’anglès per poder dur a terme la tasca docent ( òptim, C1, o B2+).
Enviar CV i carta de presentació en ANGLÈS   a
si la vostra candidatura passa un primer filtrat, UTEACH us contactarà per a tirar endavant el procés de selecció. Data límit: 30/06/2015.
 *Models i consells per al CV i carta de presentació a :
http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htmQTS: ACREDITACIÓ OFICIAL PER FER DE PROFESSOR AL REGNE UNIT
Reconeixement professional com a Mestre o Professor d’Ensenyament Secundari a UK La Directiva 2005/36/CE sobre reconeixement de títols i professions determina que qualsevol professional habilitat per a exercir la docència a un país membre de la UE por accedir a fer-ho a qualsevol altre país membre. Segons la Directiva Europea 2005/36/CE, cal sol·licitar al país al qual es vol anar a treballar aquest reconeixement.
Al Regne Unit,és imprescindible estar col·legiat per a exercir la professió i cal obtenir aquest reconeixement professional (QTS “Qualified Teacher Status”). A Anglaterra i Gales, l’ autoritat competent per a atorgar el QTS és el National College for Teaching and Leadership (NCTL), agencia acreditada pel Department for Education, (DfE) britànic. A Escòcia i Irlanda del Nord també cal tenir aquesta acreditació per a poder treballar com a Mestre o Professor de secundària.
Informació sobre els requisits, documentació que cal acompanyar i el procediment: https://teacherservices.education.gov.uk • General Teaching Council for Scotland • General Teaching Council for Northern Ireland
Requisit imprescindible es presentar l’Acreditació, que és el certificat oficial que indica que per formació i titulació, el titular pot exercir la professió regulada de que es tracti al seu propi país. L’ acreditació del títol per exercir com a Mestre o Professor d’Ensenyament Secundari la lliura el MEC. Per descarregar la sol·licitud:
Modelo de solicitud de acreditación de títulos españoles para el ejercicio de profesiones reguladas por la Directiva 2005/36/CE .
La sol·licitud es presenta al SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, Sub. Gral. de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. Paseo del Prado, 28. 28071 - Madrid.
S’han d’incloure còpies compulsades de la titulació acadèmica de Docent/Professor d’aquí. També cal incloure còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis.
Aquesta Acreditació del Ministeri d’ Educació espanyol s’ha d’enviar al NCTL anglès o al General Teaching Council corresponent amb la traducció jurada a l’anglès de tots els documents. No cal començar el procés mentre no hi hagi una oferta en ferm per part de UTEACH.
http://www.mecd.gob.es/reinounido/reconocimiento-titulos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada