dimarts, 6 de setembre de 2016

ajuntamnet de Banyoles - borsa de treball de conserges mantenidors

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Edicte relatiu a l’aprovació de les bases específiques que regiran el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de consergesmantenidors d’equipaments a l’Ajuntament

De conformitat amb l’acord adoptat a la Junta de Govern local de la Corporació, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016, es fan públiques les bases amb les condicions que regulen el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de conserges-mantenidors d’equipaments municipals, que són les que es relacionen a continuació:

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGES-MANTENIDORS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada