dijous, 5 de gener de 2017

NOUS REQUISITS D'INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

Requisits per participar al programa
Pots inscriure't a aquest programa si reuneixes els següents requisits:
·         Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També poden inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que els habiliti per treballar.
·         Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
·         Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys  en el moment de sol•licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
·         No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol•licitud.
·         No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior  a la data de presentació de la sol•licitud.
·         No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior  a la data de presentació de la sol•licitud.

·         Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar  en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint  un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
Més informació a: garantiajuvenil.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada