divendres, 7 de juliol de 2017

AUNTAMENT DE GIRONA: PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT CÍVIC,

AJUNTAMENT DE GIRONA

 Edicte d’aprovació de la convocatòria del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent cívic La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de juny de 2017, va aprovar la convocatòria del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent civic,, que es regirà per les següents bases

BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT CÍVIC, ADSCRIT A L’ÀREA D’IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal mitjançant un contracte d’interinitat d’un/a agent cívic, adscrit a l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat


BOP   121 – 26 de juny de 2017

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada