dimecres, 13 de juny de 2012

CANVIS DATES PREINSCRIPCIÓ PQPI-PTT ALT EMPORDÀ

CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013

PQPI-PTT ALT EMPORDÀ

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic


• Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar


Fases Dates

Publicació oferta 18 de maig

Presentació sol•licituds del 21 de maig a l'1 de Juny

Entrevistes d’orientació i valoració del 21 de maig al

12 de juny

Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional 13 de juny

Termini de reclamació a les relacions baremades 14, 15 i 18 de juny

Publicació de les relacions baremades definitives 20 de juny

Publicació de l’oferta final 5 de juliol

Publicació de les relacions d’alumnat admès 6 de juliolDocumentació que cal aportar amb la sol•licitud de preinscripció:1. Formulari de sol•licitud d’inscripció. Si l'alumne/a és menor d'edat haurà d'estar signat pel pare/mare o tutor legal. Aquesta sol•licitud es pot obtenir al centre on es fa la preinscripció o a la web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat).

2. Original i fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne o alumna. Si no té DNI/NIE caldrà presentar el passaport.

3. Quan el domicili habitual que s'al•lega no coincideix amb el del DNI/NIE o en el cas de persones estrangeres que presenten passaport: certificat d’empadronament o certificat municipal de convivència.

4. Certificat acadèmic per a la inscripció en un programa de qualificació professional inicial emès per l’Institut de secundària. Cal que aquest certificat acrediti:

a. els cursos escolaritzats a l'ESO

b. la qualificació mitjana en els dos darrers nivells de l'ESO

c. no haver obtingut el títol de graduat/da en ESO

Aquest certificat es pot obtenir al centre on es fa la preinscripció o a la web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat).

Només alumnat menor d'edat:

5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

6. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal

Període de MATRÍCULA del 3 al 13 de setembre de 2012


RECORDEU QUE VAN CANVIAR D'ADREÇA!

PQPI-PTT ALT EMPORDÀLluïsa Gibert i Teia Càliz


Centre de Formació Integrat Ronda Sud, 3


17600 Figueres


Telf. 972 51.12.96 b7960007@xtec.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada