dimarts, 12 de juny de 2012

NOVA VIA D'ACCÉS A L'FP DE GRAU SUPERIOR

Nova via d'accés a l'FP de grau superior


El pas al grau superior des dels cicles de grau mitjà es podrà fer a través d'un curs amb prop de 6.000 places

Aquest curs serà alternatiu a les proves d'accés i constitueix una nova via per passar des del grau mitjà al grau superior. El curs està reservat a les persones que han obtingut la titulació de tècnic perquè han superat completament un cicle de grau mitjà.

El curs s'estructura en dues parts, amb un total de 20 hores lectives setmanals. La part comuna consta de tres matèries: llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa; i la part específica consta de dues matèries: matemàtiques (que té caràcter obligatori) i una matèria opcional física-tecnologia, química-biologia, economia i empresa, i psicologia i sociologia). La matèria opcional podrà donar preferència d'accés als cicles superiors més vinculats amb l'especialitat.
Els graduats en grau mitjà de formació professional podran beneficiar-se d'aquest curs, que disposarà de 5.950 places (3.990 en centres públics i 1.950 en centres privats). La superació del curs permetrà ingressar en el grau superior sense necessitat d'inscriure's i presentar-se a les proves d'accés.


D'altra banda, també s'ha creat un curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà que es podrà impartir en els centres privats que ho sol·licitin. Aquest curs es durà a terme als centres públics a partir del curs 2013-2014.


El curs d'accés de grau superior té estipulat un preu públic per la prestació del servei docent de 240 euros. En el cas del curs d'accés al grau mitjà, el preu quedarà establert, de cara a la seva implantació futura, en 190 euros.

Més informació: http://www.gencat.cat/


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada