dimecres, 24 d’abril de 2013

Provisió de cinc places d'agents de la policia local interins per l-Ajuntament de Palafrugell


AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

ANUNCI sobre aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió de cinc places d'agents de la
policia local interins.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 69, de 10 d’abril de 2013, es publiquen les Bases de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de cinc places d’agent interí de la Policia Local de
l’Ajuntament de Palafrugell.

Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de
vint dies naturals des del següent dia hàbil al de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis es publicaran en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Corporació i al web oficial de
l’Ajuntament (www.palafrugell.cat) .

Palafrugell, 11 d’abril de 2013
Juli Fernandez Iruela
Alcalde
(13.101.005)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada