dijous, 12 de maig de 2016

AJUNTAMENT DE PERALADA - plaça d’auxiliar informador/a per a l’Oficina de Turisme, temporada 2016

AJUNTAMENT DE PERALADA Anunci de convocatòria d’una plaça d’auxiliar informador/a per a l’Oficina de Turisme, temporada 2016 Per Decret d’Alcaldia-Presidència de data 7 d’abril de 2016 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar informador/a per a l’oficina municipal de turisme (grup C2) per a la temporada turística 2016, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu. Les bases es reprodueixen íntegrament a continuació: BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR INFORMADOR/A PER A L’OFICINA MUNICIPAL DE TURISME (GRUP C2) PER A LA TEMPORADA TURÍSTICA 2016, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCURS LLIURE

Més informació: BOP   Núm. 86 – 5 de maig de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada