dimarts, 10 de maig de 2016

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ -concurs oposició per a la provisió d’una plaça de conserge mantenidor

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de conserge mantenidor en règim laboral temporal Exp. D103.1-5/2016-SCR En compliment del Decret d’Alcaldia núm. 1035/2016, de 4 de maig, es convoquen les proves per a la selecció d’una plaça de conserge mantenidor, en règim laboral temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’acord amb les següents bases:

BASES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE CONSERGE MANTENIDOR, COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN LA MODALITAT DE CONTRACTE DE RELLEU D’UNA JUBILACIÓ PARCIAL

mës infromació: BOP  Núm. 88 – 9 de maig de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada