divendres, 18 de novembre de 2011

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PROVES D'ANGLÈS ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès de febrer.

Inscripció: del 21 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 25 de novembre de 2011

El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure.

La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada