diumenge, 14 de febrer de 2016

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ - CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal, pel procediment de concurs oposició, d’un/a tècnic/a d’ocupació. Les funcions del/ de la tècnic/a d’ocupació tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat i afavorir la inserció laboral. Les tasques habituals del lloc de treball són: informar, orientar, assessorar, tutoritzar i impartir docència de forma individual i grupal i contactar amb empreses amb l’objectiu d’inserir laboralment les persones treballadores en situació d’atur (joves, majors de 45 anys, dones, persones immigrades, etc.).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada