dissabte, 20 d’octubre de 2012

PROGRAMA "JOVES PER L'OCUPACIÓ" DEL SOC


El Programa “Joves per l’ocupació” és un programa innovador de formació en alternança amb l’experiència pràctica en empreses. DESTINATARIS:
Joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu. Poden disposar del graduat en ESO o no. - Han d’estar inscrits a l’oficina de treball com DONO i han de complir tots els requisits legals per formalitzar un contracte. 

OBJECTIUS I ACTUACIONS:
Els principals objectius del programa “Joves per l’ocupació” és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu. Les actuacions a desenvolupar són:

1. Tutorització i acompanyament a la inserció:
consta d’un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona jove. Al llarg de tot el programa i combina mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció.

2. Actuacions de formació 
2.1. Formació professionalitzadora: Aquesta formació ha de tenir en compte les necessitats de les empreses del territori i incidir en els sectors amb més potencials per generar ocupació. Té una durada mínima de 200 i màxima de 350 hores.
2.2. Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu: Es poden incloure pràctiques no laborals en entorn productiu com a activitat complementària a la formació. Les pràctiques contemplen la possibilitat d’un compromís de contractació laboral posterior.
2.3. Formació complementària: L’entitat local pot fer una formació complementària vinculada a la formació professionalitzadora amb la finalitat d’augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones joves i adequar-se a les necessitats de les empreses susceptibles de contractar.
2.4. Formació per a l’obtenció del títol de graduat en l’ESO:
Aquesta actuació és necessària per a les persones que no disposin d’aquest titulació.


3. Experiència professional en empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball:

Si voleu més informació aneu a la vostra Oficina de treball perquè ben aviat s'inciarà aquest programa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada