dimecres, 30 de gener de 2013

El perfil de l’atur, desembre 2012”‏


Extracte d'un informe sobre El perfil de l’atur, desembre 2012”‏
Sectors prioritaris i /o generadors d’ocupació. El PDPA 2012-2020 especifica aquests
sectors:
Turisme, hostaleria i restauració: per fer els càlculs shan pres les divisions
econòmiques 49,50,51,55,56,77,79,90,91 93 (CCAE), i com sexplica en el PDPA
(pàg. 93) ja que no sha pogut disposar de les dades de latur registrat desagregades
pels grups econòmics de la CCAE (tres dígits), sha treballat amb les divisions
econòmiques (2 dígits)
Comerç: dins la secció econòmica (CCAE)
Agrari i agroalimentaridins daquest grup sinclouen, a més de les persones aturades
que en el seu darrer lloc de treball van estar ocupades en activitats corresponents a la
secció de la CCAE (divisions 1,3), les qui ho van estar en el subsector de la
indústria de productes alimentaris (divisió 10 CCAE)
TICsha inclòs en aquesta categoria latur registrat de les divisions 26,61,62,63 de la
CCAE. Tenint en compte que no sha pogut disposar de les dades de latur registrat
desagregades per grups econòmics de la CCAE (tres dígits), sha treballat amb les
divisions econòmiques (2 dígits)
Atenció a les persones: sha inclòs en aquest sector latur registrat corresponent a les
divisions 87,88,96 97 de la CCAE. No sha inclòs la divisió 86, corresponent al sector
sanitari, ja que això significaria incloure una quantia important datur registrat que no
sadequa al perfil descrit.
Medi ambient: sha inclòs en aquest sector latur registrat a les divisions 2,36,37 39.
Com que no es disposa de les dades datur registrat desagregades a quatre dígits, no
és possible incloure les que es corresponen a les activitats de producció denergies
renovables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada