dimecres, 30 de gener de 2013

INSERCIÓ UNIVERSITARIS

INSERCIÓ UNIVERSITARIS


Des de l'any 2001 AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen triennalment (2005, 2008 i 2011) l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades, per conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el seu grau de satisfacció respecte a la formació rebuda.
Els objectius d'aquest projecte són poder comparar i integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució de la població graduada en relació amb la seva inserció.
Amb més de 55.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i rica d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada, i el cos del coneixement generat a partir dels estudis realitzats comença a ser considerable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada