dissabte, 9 de novembre de 2013

Prova per a obtenir els certificats d'anglès intermedi i avançat

Prova per a obtenir els certificats d'anglès intermedi i avançat


La inscripció es pot fer del 25 al 29 de novembreSi vols certificar el teu nivell d'anglès ara és el moment. El Departament d'Ensenyament ha obert una convocatòria extraordinària de les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès corresponent al curs 2013-2014. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.
La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.
Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Només poden fer la inscripció les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial als ensenyaments presencials el curs acadèmic 2013-2014 o als ensenyaments a distància el primer semestre del curs 2013-2014, i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
Un mateix aspirant no pot inscriure's a les proves de nivell intermedi i avançat en la mateixa convocatòria.
La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.
Consulta aquí tota la informació.

Calendari

 • Inscripció: del 25 de novembre (a partir de les 9 hores) fins al 29 de novembre de 2013
 • Termini per pagar la taxa d'inscripció: fins al 2 de desembre de 2013, abans de les 22 hores
 • Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir del 10 de desembre de 2013
 • Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d'Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 13 de desembre de 2013
 • Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: 13 de desembre de 2013
 • Termini per presentar la documentació al centre: des de la inscripció fins al 16 de desembre de 2013
 • Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 18 de desembre de 2013
 • Prova escrita: 7de febrer de 2014 a les 16 hores (cal ser-hi 30 minuts abans)
 • Prova d'expressió i interacció oral: en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia
 • Publicació dels resultats de les proves: 24 de febrer de 2014
 • Termini per presentar reclamacions: durant els dos dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de resultats, en l'horari de secretaria del centre on es fan les proves

Font: www.barcelonejove.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada